Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır, hadisi sahih mi?

Tarih: 21.02.2015 - 08:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." (Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212)
- Bu hadis sahih midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır."(Taberâni, Mucemu’l Kebir, 20/212)

hadisi sahihtir.(bk. Heysemi, Mecmuuz Zevaid, 4/326; Munziri, et-Tergib ve't-Terhib, 3/39; Albani, Sahihu'l-Cami, h. no: 5045)

Buhari'de nakledilen şu hadis de bu rivayeti desteklemektedir. Hz. Âişe Validemiz (r.anha) şöyle nakletmektedir:

“Resulullahın (a.s.m.) mübarek eli hiçbir yabancı kadının eline kesinlikle değmedi.” (Buharî, Ahkâm, 49)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun