Abdestli iken bir bayanla el sıkışırsak ya da yanak yanağa öpüşürsek abdestimiz bozulur mu?

Tarih: 26.07.2006 - 03:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefi mezhebinde kadına temastan dolayı abdest bozulmaz. Ancak bu dokunma ve öpme neticesinde cinsel organdan herhangi bir sıvı gelirse abdest bozulur.

Mahrem olmayan kadına bakmak haram olduğuna göre, onlara dokunmak veya tokalaşmak mutlaka haramdır.

Peygamber'e (sav) biat eden kadınlar dediler ki:

"Ey Allah'ın Resulü, biat ederken elimizi tutmadınız." Peygamber (sav)

"Ben kadınların elini tutup tokalaşmam." buyurdu. (Neseî, Bîyat, 18; İbni Mâce, Cihad: 43)

Hazreti Aişe (ra) biat ile ilgili şöyle buyuruyor:

"Allah'a yemin ederim ki Resûlüllah'ın eli bir kadının eline dokunmadı. Sadece sözle onlardan biat aldı." (Buharî, Ahkâm, 49; İbni Mâce, Cihad, 43)

Peygamber (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:

"Sizden biriniz, başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." (Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212; Heysemi, Mecmuuz Zevaid, 4/326)

İslâm dini, kadınla tokalaşmayı yasaklamakla kadını tezyif etmiyor. Bilakis şerefini kurtarıyor. Kötü niyetli kimselerin şehvetle el uzatmasına engel oluyor.

(bk. Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar, II/170)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun