Sevap kazanma, salih amel adına diğer insanlarla yarışmak doğru mudur?

Tarih: 29.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanları geçmeye çalışmak; Allah katında en kıymetli ben olmalıyım, Allah'a en yakın ben olmalıyım demek makbul müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sevap kazanma hırsı, bir müminde bulunması gereken bir enerjidir. Ahiretin ancak burada kazanılacağını bilen bir müminin, sevap gibi cennetin yegâne bedeli olan bir kazanç peşinde koşmasından daha tabii bir şey olamaz.

Yalnız her işte olduğu gibi sevap kazanma yolunda da bazı yanlış seçeneklerin olması söz konusu olabilir. Sevap kazanmanın asıl hedefi, Allah’ın rızasını kazanmaktır. Sevaplar, Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmekle mümkündür. Emir ve yasaklara riayet etmek ise, Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazandıran yegâne yoldur. O halde, prensip olarak kişiyi Allah’ın rızasından uzaklaştıran  veya o rızayı kazanma hedefine şaibeler karıştıran her türlü düşünce, söz ve fiillerden kaçınmak gerekir.

Bu perspektiften konuya yaklaştığımızda, sevap kazanmakta başka insanları geçmeye çalışmak, en kıymetli / herkesten daha kıymetli bir kul olmaya çabalamak, bir veli olmak, velayetin çok üstün bir mertebesine kavuşmayı hedeflemek gibi hususlar, “meşru olan sevap kazanma hırsını” aşan ve ihlas ve samimiyeti aşındıran, kulluğun en bariz özelliği olan âcizlik ve günahkârlık düşüncesinden uzaklaştıran, herkesten daha aşağı bir mertebede olduğunun idrakinden taşıran bir skandal olabilir. Çünkü, nefs-i emaresini tam arındırmayan bizim gibilerin yüksek makamlara göz dikmesi, ibadet ve kulluğun ruhu olan ihlasın dizginini elinden kaçırabilir ve nefis ve şeytanın telkiniyle hevalanıp, havalanarak kibir ve gururun balonuyla yükseklerde uçmaya kalkışabilir ki, bu manevî bir felakettir.

Bize düşen, kitap ve sünnet çizgisinde bir hayat sürmeyi hedeflemek, âciz bir kul olduğumuzun idraki içerisinde tevazu göstermek, büyük makamlara göz dikmenin bir manada Kur’an’ın yasakladığı kişinin “kendi kendini temize çıkarmak, kendine puan vermek” anlamına gelir. Oysa bizim sicil âmirimiz yüce Rabbimizdir, bizim iyi bir insan olup olmadığımıza karar veren odur..

İlave bilgiler için tıklayınız:

Daha çok sevap kazanma hırsı nefisten gelmiyor mu, neden çok sevap kazanmaya çalışıyoruz?

Hırs ahiretle ilgili konularda da mahrumiyet nedeni olabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun