Sermayeyi verip işi takip eden kişi ile ortaklık sonucu elde edilen kâr ortak şekilde paylaşma, zararı da onun karşılaması şeklinde yapılan akit caiz midir?

Tarih: 10.09.2013 - 09:41 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sözünü ettiğiniz işlem faizli bir işlemdir. Faizden korunmak istiyorsanız, mudarebe akdi yapmanız gerekir. Mudarebe akdi ise şöyledir:

Kâr ve zarar paylaşılmak üzere kurulan ortaklığa "mudarebe akdi" denir. Bir taraftan sermaye, diğer tarafın bu sermayeyi işletmek ve kârı aralarında belli bir oran üzerinden paylaşmak üzere kurdukları bu şirkete "mudarabe şirketi" adı verilir. Bu tür şirketlerde şirketin kâr etmesi halinde, elde edilen kâr, ortaklar arasında önceden belirlenen oranda paylaşılır. Zarar etmesi halinde ise, zararın sermayeden karşılanması cihetine gidilir. Karşı taraf, zarara ortak olmaz; ancak, onun da emeği boşa gitmiş olur.

Mudarebe akdi (emek-sermaye ortaklığı) fasit olduğu zaman akit, hizmet akdine dönüşür. Emek sahibi, sermaye sahibinin özel işçisi gibi olur. Böyle olunca kâr da zarar da sermaye sahibine ait olur. Mudarib (işletmeci) ise, şirket ister kâr, ister zarar etmiş olsun, emeğinin karşılığı olarak ecr-i misil, yani piyasa şartlarına göre takdir edilecek ücreti alır (bk. Kasani, Bedaiü’s-sanai, VI, 108).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun