Sakalı kesmek ne zaman haram olur?

Tarih: 29.11.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Size yöneltilen bir sualde aşağıdaki şekilde cevap vermişsiniz:
- Sakal meselesine gelince; Mezâhibü'l-Erbaa (Dört Mezhebin Fıkıh Kitabı) isimli eserde kaydedildiğine göre; bırakılmış sakalı tıraş etmek Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre haramdır. Çünkü sakal bırakmak vacip sayılmaktadır. Şafîi mezhebine göre ise bırakılmış sakalı tıraş etmek mekruhtur. (el-Mezahibü'l-Erbaa, 2:44-46)
- Hem Mezahibü’l-Erbaa olsun hem başka fıkıh kitaplarında olsun bu ibareye rast gelmedik. Sakalı bıraktıktan sonra kesmek gibi böyle bir ayrıma gidilmemiş. Bırakılmış sakalı cümlesinde bırakılmış manası hangi kelimeden çıkarılıyor yani hiç bırakmayan günah işlemiş olmaz mı?
- İlgili ifade şöyle: Bazı âlimler, sakalı tıraş etmek caiz değildir, demişler. Muratları, sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır, demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur.” (Emirdağ Lahikası, s, 48)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

el-Mezahibu’l-Erbaa isimli eserin referans verilen yerinde, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin “Yahrumu halku’l-lihyeti” şeklindeki görüşlerine yer verilmiştir. Bu iki mezhebe göre sakalı bırakmak vaciptir, vacibi terk etmek haramdır.

Bediüzzaman Hazretlerinin de ifade ettiği gibi, Şafii mezhebine göre sakalı bırakmak vacip değil, sünnettir.

“Halku’l-lihyeti”nin Türkçesi “sakalı tıraş etmek” şeklindedir. Ancak sakalı tıraş etmek için “sakal”ın var olması gerekir. Bu da “bırakılmış sakalı tıraş etmek” anlamına gelir. Bu ifadeden “baştan itibaren sakalı tıraş etmek” anlaşılıyorsa da “bırakılmış sakalı tıraş etmek” manası daha uygundur. Zira eğer o manada olsaydı, “sakalı tıraş etmek haramdır” tabiri yerine, “sakalı bırakmamak haramdır” tabirinin kullanılması daha uygun olurdu.  

Demek ki, Bediüzzaman Hazretleri evvela Şafii mezhebine göre içtihat etmiştir. İkincisi, diğer mezhep alimlerinin de “sakalı tıraş etmek haramdır” ifadelerinden de “bırakılmış sakalı tıraş etmeyi” anlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun