Programlanmamış ölümü (nekroz) açılar mısınız?

Tarih: 14.05.2020 - 14:30 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1970’lere kadar bilinen tek ölüm çeşidi nekrozdu. Nekroz, canlının genetik programında olmayan fizikî veya kimyevî etkenler (hipoksi, hipotermi, düşük veya yüksek tuzluluk, radyasyon, zehirli maddeler vb.) neticesinde meydana gelen ölümdür. Ölüm sebebi genelde canlı dışı etkenlerdir. Dış kaynaklı fizikî veya kimyevî etkenler hücre zarının hasar görmesine sebep olur. Hücre zarı hasarından dolayı hücre içi ve dışı iyonlar kontrol edilemez, yani hücrede homeostazı bozulur. Hücrede su ve iyon dengesinin bozulması ile hücre içi organellerde değişiklikler meydana gelir, hücre şişer ve hücre zarı parçalanır. Zarı parçalanan hücrede, sitoplâzma muhtevası ve lizozomal enzimler hücre dışına salınır.

Nekrozla hücre ölümünde; nükleer kromatin dağılır, rastgele DNA kırıkları oluşur, doku hasarı meydana getirilir, enflamasyon oluşur. [Öniz H., SSK Tepecik HcwtDerg, 2004, 14 (1), 1-20.Tomatır A.G.T.,Klin J MedSci, 2003, 23, 499-508.Yanık ve ark., Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 2018, 1, 157-166.Coşkun G. ve Özgür H.,  Arşiv 2011, 20, 145-158.]

Nekrozla meydana gelen ölüm, genelde canlı dışı faktörlerden kaynaklanır ve canlının genetik programı ile ilgisi yoktur. Bundan dolayı materyalist evrimciler nekrozla meydana gelen ölümü Yaratıcı’ya vermezler, sebeplere verirler ve tesadüfî bir olay olarak görürler. Bu hatalarında bir derece mazur sayılabilirler! Çünkü materyalist evrimciler Kur'an’ın tarif ettiği gibi bir İlah’a inanmazlar.

Kur’an; Yaratıcı'yı tüm kâinat ve sebepler emrinde olan, ilmi ve kudreti her şeye yeten ve bu âlemde yaptığı işleri genelde sebeplerle yapan, yaratılan hiçbir şeye benzemeyen, varlığı yaptığı işlerden anlaşılan tabiatüstü yüce bir varlık olarak tarif eder.

İşte böyle bir Yaratıcı telakkisi olmayan materyalistler nekrozla ölümü sebeplerin eseri, tesadüflere bağlı tabii bir olay olarak algılaması gayet normaldir. Hâlbuki Kur’an’nın tarif ettiği şekli ile Yaratıcı'ya inanan bir Müslüman, nekrozla ölümü de Allah’a verir ve canlıyı yaratanın da öldürenin de Allah olduğuna inanır. Bir Müslümana göre atomlar da gezegenler de hücre de hücrelerden oluşan canlı da sebepler de sebepler neticesinde meydana gelen fiiller de Allah’ın ilmi ve kudreti ile hareket ederler. Sistem bu sayede dengede durur ve devam eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun