Peygamberimizin gençliğinde Uzza putuna kurban hediye ettiği doğru mudur?

Tarih: 10.11.2014 - 00:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kahraman yayınlarından çıkan 2014 baskılı İbni Hişam’ın siretinin 126. sayfasında Uzza putu ile ilgili birinci dipnotta şöyle bir cümle geçiyor; Resullullah (S.A.V.) bir gün ondan bahsetti ve; "Ben Uzza’ya boz bir koyun hediye ettim. Ben o zamanlar kavmimin dini üzere idim."

Allah aşkına bu nedir?
- Bu saçma sözün en muteber sayılan siyer kitaplarından birinde ne işi var?
- Bu uydurma sözün aslı nedir?
- Bu söz nasıl Peygamberimize atfedilebilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu bilgiye, İbn Hişam’ın “Uzza” putundan bahsettiği bir yerde, kitabın tahkikçisi Mustafa es-Seka ve arkadaşları tarafından dipnotta yer verilmiştir. (bk. İbn Hişam, es’Sîre, Kahire, 1375/1955, 1/83-84)

Dipnottaki bilgi, “denilmiş ki…” ifadesiyle başlamıştır ki, rivayetler disiplininde bu bir tamriz ifadesidir ki ve verilen bilginin sağlam olmadığına işarettir.

Bu bilgi İbnu’l-Kelbi’nin “el-Asnam” adlı eserinden nakledilmiştir. İbnu’l-Kelbi “metruku’l-hadis / rivayetleri alınmayan ve kabul edilmeyen” olmakla beraber kendisi de “bize ulaşan bilgiye göre...” (bk. el-Kelbi, Kitabu’l-Asnam, kahire, 2000, 1/19) diyerek, bu söylediğinin kesin bilgi olmadığına işaret etmiştir.

- Öyle anlaşılıyor ki, bu kitabı tercüme edenlerin fazladan eklediği bir şey yoktur. Ancak ilgili dipnota bir “dipnot” koyarak bu bilginin doğru olmadığını belirtselerdi daha iyi olurdu.

- Celaleddin es-Suyutî "ed-Durru’l-Mensur" adlı eserinde Hz. Ali’den (r.a) naklen şöyle bir rivayete yer verir:

Hz. Peygamber (asm)’e ‘Hiç hayatında bir puta ibadet ettin mi?' denilince ‘Hayır’ dedi. Sonra ‘Hayatında hiç şarap içtin mi?’ diye soruldu, ona da ‘Hayır’ dedi ve şöyle buyurdu:

“Ben iman ve kitabın (tafsilatının) ne olduğunu bilmiyor olduğum zamanda bile, daima ‘onların üzerinde olduğu yolun küfür olduğunu’ bildim.” (Suyutî, ed-Durru’l-Mensur, Daru’l-Fikr, Beyrut 1993, VII, 364)

İlave bilgi için tıklayınız:

Resûlullah Hz. Muahmmed, Peygamber olmadan önce nasıl ve neye göre ibadet ediyordu?
Hanifler...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorumlar

kenana4

Açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yayınevine gönderdiğim mailde de benzer bir cevap geldi. ve bu sözü diğer baskılarına koymayacaklarını söylediler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun