Peygamber Efendimizle ilgili olağanüstü olaylar / mucizeler nedir; nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bu olaylar akla mantığa aykırı değil midir?

Tarih: 31.03.2007 - 11:06 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bazı hocaları dinleyince imanımız tazeleniyor, artıyor, coşuyor... Fakat bazılarının anlattıklarını dinleyince, deyim yerinde ise kalbimize şüpheler üşüşüyor. Resullullah'ı (s.a.v) öveceğiz diye AKIL VE MANTIK DIŞI şeylerle dine şüphe katılıyor. Peygamber Efendimizle ilgili olağanüstü olayları nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mucize kelimesi, (acz) kökünden gelmektedir. Hiçbir kimsenin yapabilme imkânı olmayan harika bir şey; başka bir ifade ile; Allah'tan başka hiçbir kimsenin yapamayacağı ve âciz kalacağı fevkalâde hâdisedir.

Esasen şu âlemde zerrelerden (atomlardan) yıldızlara kadar her şey harikadır, mu'cizedir. Fakat bunların ekserisi bir sebeb ve kanuniyet ile halk ediliyor. Mu'cize ise, alışılan sebeb ve fıtrat kanunlarının haricinde, alışılmadık tarzda meydana getiriliyor.

Alışılmadık olmak sebebiyle mu'cize inkâr edilmemelidir. Çünkü, meselâ, tavuk yumurtadan çıkıyor, ağaç çekirdekten oluyor. Fakat dünyanın ilk devrelerinde ne tavuk var, ne yumurta; ne ağaç var, ne de çekirdek.

O halde başlangıçta ya yumurta veya tavuğun; ağaç veya çekirdeğin şimdi görüp alıştığımızın dışında olarak yaratılmış olması mecburiyeti var. Pek çok nevileri bu kıyas ile düşünürsek görülür ki, başlangıçtaki gibi bugün bir ferdin meydana gelişini görsek, alışılmadık bir harika ve mu'cize olarak göreceğiz. Çünkü meydana gelen tavuk ise, yumurtadan çıkmayacak; eğer ilk yaratılan yumurta ise tavuktan olmayacak.

Demek şimdi görüp alıştığımızın dışında olacak. O halde hârika hâdiseler mümkündür, muhal değildir. Bir şey muhal olmayıp, mümkün olursa ve aleyhte zahir delil bulunmazsa, o şeyin vukuu inkâr edilemez.

Hem de büyüklüğünü düşünemediğimiz koskoca kâinatı halkeden Allah'ın sonsuz kudreti, gönderdiği peygamberleri tasdik için onlara mu'cizeler vermesinden âciz olması hiç mümkün değildir.

Sonuç olarak kainata mucize olmayan hiç bir şey yoktur. Allah her ne yaratmışsa insanlar onu anlamakta aciz kalmışlardır.

İlim ilerledikçe Allah'ın ilminin ve kudretinin sonsuzluğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu açıdan peygamberlerde görülen harika halleri inkar etmek mümkün değildir. Bunlar Allah'ın izni ile gerçekleşen ve onların Allah'ın elçisi olduğunu doğrulayan olaylardır.

Ancak anlatılan bilglerin güvenilir kaynaklara dayanması gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Mucizeleri inkar etmek...

Peygamberimizin mucizeleri olmadığını iddia ediyorlar. Bu iddialara nasıl cevap vermeliyiz?...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun