Mucize ne demektir; bir yumurta mucize midir?

Tarih: 13.07.2006 - 17:45 | Güncelleme:

Soru Detayı
Mucizelere inanmayan insana örnek olarak bir yumurtayı vermiştim, yani nasıl bir ak ve bir sarı bölümü var ve bunların tatları değişik. Ve bunların içindende bir yavru çıkabileceğini... Ama şimdi düşünüyorum da bu gerçekten bir mucize mi? Ve bir yerde görmüştüm ki domates havada... Allah yazılı idi, bunlar da mı bir mucize? Ve insanların var olması, buna da mı mucize deniliyor? Yoksa başka bir şey mi deniliyor?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Mucize" kelimesi, (acz) kökünden gelmektedir. Hiçbir kimsenin yapabilme imkânı olmayan harika bir şey. Başka bir ifade ile "mucize", Allah'tan başka hiçbir kimsenin yapamayacağı ve âciz kalacağı fevkalâde hâdisedir.

Esasen şu âlemde zerrelerden (atomlardan) yıldızlara kadar her şey harikadır, mucizedir. Fakat bunların ekserisi bir sebeb ve kanuniyet ile halk ediliyor. Mucize ise, alışılan sebep ve fıtrat kanunlarının haricinde, alışılmadık tarzda meydana getiriliyor.

Alışılmadık olmak sebebiyle mucize inkâr edilmemelidir. Çünkü, mesela tavuk yumurtadan çıkıyor, ağaç çekirdekten oluyor. Fakat dünyanın ilk devrelerinde ne tavuk var ne yumurta; ne ağaç var ne de çekirdek.

O hâlde başlangıçta ya yumurta veya tavuğun; ağaç veya çekirdeğin şimdi görüp alıştığımızın dışında olarak yaratılmış olması mecburiyeti var. Pek çok nevileri bu kıyas ile düşünürsek görülür ki, başlangıçtaki gibi bugün bir ferdin meydana gelişini görsek, alışılmadık bir harika ve mucize olarak göreceğiz. Çünkü meydana gelen tavuk ise, yumurtadan çıkmayacak; eğer ilk yaratılan yumurta ise tavuktan olmayacak.

Demek şimdi görüp alıştığımızın dışında olacak. O hâlde harika hadiseler mümkündür, muhal değildir. Bir şey muhal olmayıp, mümkün olursa ve aleyhte zahir delil bulunmazsa, o şeyin vukuu inkâr edilemez.

Hem de büyüklüğünü düşünemediğimiz koskoca kâinatı halkeden Allah'ın sonsuz kudreti, gönderdiği peygamberleri tasdik için onlara mucizeler vermesinden âciz olması hiç mümkün değildir.(bk. Yeni Ansiklopedi, Timaş Yayınları, İstanbul, 1989, 2/836)

Sonuç olarak, kâinata mucize olmayan hiçbir şey yoktur. Allah her ne yaratmışsa insanlar onu anlamakta aciz kalmışlardır.

İlim ilerledikçe Allah'ın ilminin ve kudretinin sonsuzluğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun