Vitir namazında Kunut dualarını okurken, ellerini durumu nasıl olmalı?

Tarih: 11.08.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin vitir namazında Kunut dualarını okurken, bazen ellerini bağlamayıp avuçlarını semaya açtığını duydum.
- Böyle bir durum var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hanefî mezhebine göre, Kunut duası, vitir namazının üçüncü rekatında, rükudan önce, eller kaldırılarak, tekbir getirildikten sonra okunur. (el-Fıkhu'l-İslamî, 1/826). Çünkü Hz. Ali (ra)'den gelen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) Kunut okuyacağı zaman, önce tekbir getirir sonra Kunut okurdu.(bk. a.g.e)

Beyhakî’nin Hz. Enes’ten yaptığı rivayet göre, Peygamberimiz (a.s.m) Bir-i Maune faciasında meşhur kurraları şehit eden kâfirlerin aleyhine sabah namazında -ellerini yukarıya kaldırarak- beddua etmiştir. Şafii mezhebinde uygulanan bu kuralın kaynağı bu hadistir.(bk. Nevevî, Mecmu, 3/500).

Yine bazı sahabilerin de sabah namazında ikinci rekatta, rükudan sonra ellerini yukarıya kaldırarak Kunut duasını okudukları rivayetleri vardır.(bk. a.g.y). Yine Ebu Rafi, Hz. Ömer’in arkasında sabah namazını kıldığını, onun ellerini yukarıya kaldırarak Kunut duasını okuduğunu gördüğünü belirtmiştir. Beyhakî bu rivayetin sahih olduğunu söylemiştir.(bk. a.g.y).

Vehbe Zuhaylî de Beyhakî’nin sağlam olarak rivayet ettiği bu hadise dayanarak (ister Şafilerde olduğu gibi sabah namazında, ister Hanefilerde olduğu gibi vitir namazında olsun) Kunut esnasında ellerin yukarıya kaldırılması -diğer dualarda olduğu gibi- sünnet olduğu görüşünü benimsenmiştir.(bk. a.g.e, 1/814).

Şunu da belirtelim ki, Kur’an ve hadislerden doğrudan hüküm çıkarma yetkisi olmayan bizim gibilerin görevi, bağlı bulunduğu mezhebin görüşüne göre hareket etmektir. Yoksa, bizim gibilerin mezhepler arası farklılığın doğmasına sebep olan ayetlerin farklı yorumları, hadislerin farklı kriterlere tabi tutulması gibi hususları tetkik edip en doğrusunu bulmak imkânsız gibidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimizin bir ay boyunca namazların son rekatında Kunut duası okuması hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun