Peygamber Efendimizin Kuran'da anlatılan mucizeleri var mıdır?

Tarih: 23.12.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ay'ın yarılması bence de kayıtlı bir mucize, ama Efendimiz'in adı geçmiyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tarih ve siyer kitapları Hz. Muhammed (a.s.m)’in binden fazla mucizesine şahitlik yapmaktadır.

Kur’an, kâinat kitabının mucizeliğini nazara veren bir kitap olarak, diğer peygamberlerin gösterdiği, mahalli, mevkii, maddî ve de hissî mucizelerinden ziyade, manevî, aklî ve evrensel ontolojik mucizeleri ön plana çıkarmıştır. Çünkü, Hz. İsa (as)’ın, Hz. Musa (as)’ın hissi mucizeleri, geçici, spesifik, zamanla sınırlı olduğundan , mucize görerek iman etmek isteyen, ama o mucizeyi görmeyen kimseler için fazla bir önemi yoktu. Söz gelimi, bir kimsenin iman etmesi için Hz. Musa (as)’ın değneğini veya Hz. İsa (as)’ın ölüyü diriltmesi olayını görme imkânı artık yoktur. Oysa kıyamete kadar geçerli son bir kitap olan Kur’an’ın mesajlarının etkin olabilmesi için, her zaman tazeliğini koruyan ilmî ve aklî mucizelere ihtiyaç vardır. Bu açıdan Kur'an baştan sona mucize olduğu gibi, sorunuzda geçen yönüyle hissi mucizeler de vardır. Hz. Peygamber (a.s.m)’in Kur’an’da geçen hissî mucizelerine birkaç örnek göstereceğiz

a. Tarih ve siyer kitaplarının da ittifakla belirttiği gibi, Hz. Peygamber (a.s.m) Bedir savaşında, eline aldığı bir avuç çakılı “Yüzleri kara olsun!” diyerek düşmana doğru atmış ve o az bir avuç toprak / çakıl bütün düşman askerlerinin gözlerine girmiş, onları kaçırmış ve hezimetlerine vesile ol muştur. Bu mucize olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir:

“Resulüm! Sen (o çakılları) attığın vakit -gerçekte- sen atmadın, lakin Allah attı.” (Enfal, 8/17) 

b. Hz. Peygamber (a.s.m) hanımlarından birine gizli bir şey söylemiş ve kimseye açmamasını tembih etmişti. Ancak, o Efendimiz (asm)'in diğer bir hanımına söylemişti. Vahiy ile bundan haberdar olan Hz. Peygamber (a.s.m). söz konusu hanımına kendi sırını başkasına açtığını söyleyerek sitemde bulunmuştu. Hanımı, bundan nasıl haberdar olduğunu sorunca da Hz. Peygamber (a.s.m) “Bunu bana her şeyden haberdar olan Allah bildirdi.” diye cevap verdi. 

“Hani Peygamber zevcelerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, (o sözü) başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca, peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince hanımı: 'Bunu sana kim haber verdi?' dedi. Peygamber de: 'Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bildirdi.' dedi.” (Tahrim, 66/3)

mealindeki ayette bu geçek vurgulanmaktadır.  

c. Ayı ikiye bölmesi hadisesi, hem hadislerde, hem tarih kaynaklarında geçtiği gibi, Kur’an ile de sabittir. 

“Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Kâfirler bir mucize görünce yüz çevirirler ve: ‘Bu devam ede gelen bir büyüdür.’ derler.” (Kamer, 54/1-2)

mealindeki ayetlerde Ayın yarıldığı ve kâfiirlerin bunu inkâr edemedikleri, yalnız bunu bir büyü olarak değerlendirdiklerine vurgu yapılmaktadır.

İlave bilgiler için tıklayınız: 

Peygamberimiz'in Kuran-ı Kerimde Bahsedilen Mucizeleri Bu eser ...

Mucizeler ve Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü anlatır mısınız?  

Kur'an’ın mucizelik yönleri kırk tene deniyor; bunu nasıl anlamak gerekir?  

Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu ve bir harfinin dahi değiştirilemeyeceğini nasıl anlatırsınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sehmusyilmaz

Enfal Suresi, Ayet 43 - 44:
"Hani o vakitler Allah sana uykunda (rüyanda) onları az gösteriyordu. Eğer Allah sana onları kalabalık gösterseydi korkacaktınız ve savaş konusunda anlaşmazlığa düşecektiniz. Fakat Allah böyle bir şeyden sizi uzak tuttu. Çünkü O, gönüllerde yatanı da bilir."

" Ve işte onlarla karşılaştığınız vakit onları sizin gözünüze az gösteriyordu, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü Allah o mukadder olan işi yerine getirecekti. Bütün işler Allah'a döndürülür."

"göz görüşüyle kendilerinin iki katı kadar görüyorlardı." (Âl-i İmran, 3/13) ,

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun