Pedofilinin yaygınlaşmasının temel nedenleri nelerdir?

Tarih: 01.06.2021 - 10:57 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Toplumda pedofilinin yaygınlaşmasının temel nedenleri nelerdir?
- Hangi tedbirler alınabilir?
- Türkiye'de vakalarda artış var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bunun birçok nedeni olabilir, bazıları şöyle zöetlenebilir:

Ahlaki Çöküntü

Çocuk istismarının yaygınlaşmasının başta gelen nedeni, toplumda yaşanan ahlaki erozyondur. Çünkü toplumumuzu ayakta tutan temel değerler ve hayat felsefesi, özellikle medyanın da etkisiyle giderek değişmektedir.

Kapitalist sistemde dinin hayatta geri plana itilmesi, herkesin birinci amacının hayatta kalmak, çalışmak, başarmak, para kazanmak ve zevk almak olması her türlü istismar gibi, çocuk istismarını da artırmıştır.

Bencillik

Yine bu çerçevede bireyselliğin giderek bencilliğe dönüşmesi sonucunda dini, toplumsal değerlere daha az önem verilmeye başlanıldı. Kişiler, öncelikle “benim zevkim, benim keyfim, benim arzularım” demeye başladı. Bu ise, başkalarının acıları üzerinden bile olsa her türlü hazzı yaşama arzusunu güçlendirdi.

Ahlaksız Yayınlar

Sosyal medya ve dijital dünyada rahatlıkla ulaşılan porno yayınlar dolayısıyla az da olsa kişilerin içinde var olan istismara yönelik arzuları tahrik ediliyor.

Aile Yoksunluğu

Pedofili; baba ve annenin cinsiyetlerine uygun davranmadığı veya ebeveynin olmadığı ailelerde büyüyen çocuklarda da görülebiliyor. Çünkü kişi, çocukluk döneminde cinsiyetine uygun özdeşleşeceği birilerini görmediği zaman, ileride bu eksikliğini erotize ederek hemcinsine yöneltebiliyor. Günümüzde erkek-kadın rolleri birbirine karıştığı için, bu tarz sapmalar daha fazla görünmektedir.

Sağlıksız Mahremiyet Ortamı

Sağlıksız aile ortamında büyüyenlerde, patolojik bir aile yapısına sahip olanlarda, destek sistemlerinden yoksun olanlarda da görülebiliniyor. Mahremiyet duygusu zayıfladı. Bu da beraberinde her türlü sınır ihlallerini beraberin de getirdi. Sağlıksız ailelerin sayısı artıkça pedofili benzeri sapkınlıkların da yaygınlaştığını görmekteyiz.

Türkiye

Türkiye’de özellikle resmi ve gayriresmi kurumlar ve yurtlarda yeterince güvenlik önlemleri olmaması, kişilerin iyi niyet üzerine istihdam edilmesi, kuruma zarar gelmesinden çekinerek yaşanan olayların örtbas edilmesi de cinsel istismarın yaygınlaşmasına katkı sunuyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun