Paradoksların doğruluğu var mıdır?

Tarih: 14.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Paradokslar neden çözülemez?
- Paradoksların mantıki bir değeri var mıdır?
- Paradokslar neden vardır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Antik dünyada Elealı Zenon tarafından ilk örnekleri ortaya konan paradokslar, algılarımıza ve mantık işleyişimize dayalı düşünme biçimlerimizin, gerçekliğin doğası hakkında tek belirleyici olamayacağına yönelik bir yaklaşımı temellendirmiştir.

Zenon’un hareket ve değişimin yalnız algıda olduğunu göstermeye yönelik teorik paradoksları, günümüzde Kuantum Mekaniğine ait deneysel olgularda karşımıza çıkmaktadır. Kuantum durumuna, bizim tecrübelerimize dayalı algılarımızla tanımlayamadığımız çelişik gerçeklikler hâkimdir.

Bir elektronun aynı anda hem parçacık hem de alan karakterini göstermesi ya da aynı anda kendi döngüsünün her yerinde bulunması nedeni ile hem konum hem de momentumunun tespit edilememesi gibi temel atom altı olgular paradoksaldır.

O halde paradoksların varlığı, bizim zihin durumumuzun tecrübi algısına zıt olmaları ile açığa çıkar.

Paradokslar tecrübi algımıza göre sorundurlar. Kendi temel doğaları itibariyle bir gerçeklik durumudurlar ve sorun değildirler.

Paradokslar, mantığımızın sınırlı olduğunu göstermesi bakımından değer taşırlar. Bizim beşeri sınırlarımızın ötesinde farklı dünyaların varlığının olası olduğunu bize gösterirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun