Olmayan ve olmayacak şeyler kader mi?

Tarih: 15.12.2018 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Şüphesiz Allah Celle Celaluhu, olmayan ve olmayacak şeyleri de bilir. Lakin bunlar kader sayılır mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi;

“Kader, ilmin bir nev'idir ki, her şeyin manevî ve mahsus kalıbı hükmünde bir mikdar tayin eder. Ve o mikdar-ı kaderî, o şey'in vücuduna bir plân, bir model hükmüne geçer. Kudret icad ettiği vakit; gayet sühuletle o kaderî mikdar üstünde icad eder.” (bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a, s. 193)

Yani, kader, Allah’ın sonsuz ilminin bir tezahürüdür. Bütün varlıklar, geçmiş, şimdiki ve gelecek halleriyle Allah’ın ezeli ilminde “vücud-u ilmi” ile  mevcuttur. İlmi bir plan, program ve projedir. Allah’ın kudreti, bu ilmi program müvacehesinde onlara harici vücut elbisesini giydirir.

Demek her şey ilahi takdir ve kaderle vardır. “Şüphesiz biz her şeyi bir KADER ile yarattık.” (Kamer, 54/49) mealindeki ayette bu hakikatin altı çizilmiştir.

Kader ilmi bir program ve plan olduğuna göre, ademde / yoklukta kalan, var olmayanlar için bir plan ve program olmaz.

Bununla beraber, mutlak yokluk yoktur. Çünkü, sonsuz ilim buna izin vermez. Fakat kader, bir miktar belirleme olduğuna göre, yokluk için bir miktar tayin etmeye gerek yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun