"Öğle namazının farzından önce, dört rekat sünneti terk eden kimse şefaatime nail olamaz." Bu hadis sahih midir? Öğle namazının ilk sünnetini kılmayan şefaate nail olmaz mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hidaye’de bu hadis “Babu’n-Nevafil”de zikredilmiştir. Şerhinde de hadisin kaynağına yer verilmemiştir.

Bazı alimlere göre, bunun anlamı şudur:

Hz. Peygamber (asm)’in biri genel olarak herkes için geçerli olan umumî şefaati, diğeri ise bazı kimseler için söz konusu olan hususî şefaati olmak üzere iki tür şefaati vardır. Buradaki şefaatten maksat umumî olan değil, hususî olandır. Böyle bir üslubun tercihi ise, bu sünnetlerin bütün bütün terk edilmesini önlemeye yöneliktir. (bk. Reddu’l-Muhtar, II/14)

Nevevî, Cezerî ve Zuheyli gibi zatlar eserlerinde bu hadisten söz etmemişlerdir. Halbuki, Dürrrü’l-muhtar’da konumuz olan hadisle birlikte öğle sünnetinin faziletinden sözettikleri yerde,

“Kim öğle namazından önce dört ve öğleden sonra dört rekat –sünnet- namazına devam ederse, Allah onu cehenneme haram kılar.”

hadisine yer vermişlerdir. Kütübü Sitte'de bu hadise yer verildiği halde, Hidaye’de geçen rivayete yer verilmemiştir. (bk. Neylu’l-Evtar, c. II/20)

İleve bilgi için tıklayınız:

NÂFİLE...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR