Gelecekte inkar etmeye karar vermek dinden çıkarır mı?

Tarih: 16.05.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Nevevî rahîmehullâh şöyle demiştir:
“Gelecekteki bir zaman için küfre azmetmek, o an itibariyle küfürdür. Bu durum için ‘küfür olur mu yoksa olmaz mı’ diye tereddüt etmekte aynı şekilde o an itibariyle küfürdür.” [Ravdatut-Talibin 10/65.]
- Bunun anlamı nedir?
- Bir iş veya şarkı için bu küfre girer mi diye düşünmek, sormak da o an itibariyle küfür mü oluyor?
- Yani bu işi yapmamamız mı gerekiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili bilgiler şöyledir:

İmam Nevevi’nin İmam Mütevelli’den naklen bildirdiğine göre, “Bir insan Müslüman kimseye 'Ya kâfir!' dese kafir olur. Çünkü (Müslüman kimsenin temsil ettiği) İslam’ı küfür olarak isimlendirmiştir. Keza, gelecekte kafir olmaya azmetmiş kimse de o anda kafir olur. Keza, bu adamın kafir olup olmayacağında tereddüt eden de kafir olur.” (Ravdatu’t-Talibin, 10/65)

Burada verilen hüküm, “açık bir küfür hükmü konusuna dairdir.” Yani bu hükmü verenlere göre, “Gelecekte kafir olmaya azmetmek şüphesiz küfrü gerektirir. Böyle açık bir hüküm konusunda tereddüt etmek, kişiyi küfre sokar.”

Fakat “Bir iş veya şarkı için bu küfre girer mi diye düşünmek, sormak” küfre götürmez. Çünkü bu konu İslam literatüründe öyle açık değil, hakkında pek çok ihtilaf vardır.  

Örneğin “namazın farz olduğu konusunda tereddüt etmek küfre götürür. Çünkü bu husus ayet, hadis, ümmetin ittifakıyla sabittir. Bu konuyu 'Bilmiyordum.' demek mazeret olarak kabul edilmez. Bu tür 'bilmezlikler' konusu yalnız yeni Müslüman olmuş (karibu’l-ahd) veya İslam’ı tamamen öğrenme imkânı vermeyen bir çevrede yaşamış bir kimse için mazeret sayılabilir." (bk. Nevevî, el-Mecmu, 3/14, 80)

Bu sebepledir ki, namazın beş vaktini inkar etmek dinî risk taşır. Fakat namazı cem ederek kılmanın caiz olup olmadığı konusunda tereddüt etmek küfür sayılmaz. Çünkü bu konu ihtilaflı olup açık değildir. (bk. Nevevi, a.g.y.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun