Nikah akdi sırasında mehir unutulmuş, zikredilmemiş ve belirlenmemişse, mehir ne miktarda verilir, ne yapmak lazımdır?

Tarih: 02.11.2006 - 13:25 | Güncelleme:

Soru Detayı
Ayrıca eşimle şu an ayrıldık. Eşim beni aldatarak bir miktar paramı gasp ederek kayıplara karışmıştır. Bu miktarı mehir olarak sayıp kul hakkı ihlalinden kurtulmam söz konusu mudur?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mehir, nikâh akdinin rükün veya şartlarından değildir. Bu yüzden mehirsiz akdedilecek nikâh geçerli olur ve kadın "emsal mehir"e hak kazanır.

Nikâh akdinde mehrin zikredilmemiş olması halinde mehr-i misil gerekir. Mehrin zikredilmemesi, akdin fesatını gerektirmez. Çünkü nikâh, evlenecek olan çiftlerin icab-kabûlüyle tamam olur. Mehir ise nikâhın rüknü değildir ve bundan dolayı nikâh akdinin inikat ve sıhhati, mehrin zikredilmesine bağlı değildir. Mehir zikredilmediği halde koca vefat ederse, karısı mehr-i mislini terikeden alır, kadın vefat ederse vârisleri kocadan mehri misli alırlar.

Mehr-i Mislin takdiri:

Mehr-i misli tayin için evlenecek olan kadının babası kabîlesinden; yaş, güzellik, mal, şehir, takvâ, akıl, dine bağlılık, bekâret, iffet, ilim, edeb, güzel ahlâk, çocuk sahibi olma gibi çeşitli vasıflarda benzeri olan kadınların mehirleri dikkate alınır. Bu benzerlik iki tarafın yani mehri tayin olunacak kadın ile denk ve benzeri kadınların akit sırasında sahip oldukları vasıflar itibariyle araştırılır. Bu vasıfların akitten sonra artması veya eksilmesi emsalliğin meydana gelmesine zarar vermez.

Eğer babası tarafında benzeri bulunmazsa, babasının kabîlesine denk olan kabîleden emsali kadınların mehri takdir edilir. Kadının bu durumlarda benzeri bulunmadığı takdirde mehr-i misil iki adil erkek veya bir erkek iki kadının şahadetiyle sabit olur. Eğer adil şahid bulunamazsa söz yeminle beraber kocaya aittir. Koca mehr-i misli tayinden kaçınırsa mehrin miktarını tayin için hâkime başvurabilir.

Bu hükümler, ihtilâf ortaya çıkması halindedir. Eğer mihir konusunda ittifak hasıl olursa kabul olunur. (el-Kâsânî, II/287; Bilmen, Hukuk-u İslamiye, II/119).

Kocasının malını gasbederek kaçan mehri verilmemiş bir kadına, kocası isterse bu aldığı malları mehir olarak sayabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

MEHİR

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun