Nebi olarak gelen peygamberlerin nübüvvet mührü ve mehdideki işaretle ilgili rivayet sahih midir?

Tarih: 18.06.2013 - 09:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mehdi ile ilgili rivayet doğru mudur? El müstedrek tarafından Vehb B. Münebbih (ra)'dan söyle nakledilmiştir:

"Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun sağ elinde peygamberlik beni (Şamet ün nübüvve) olmamış olsun. Ancak bizim peygamberimiz istisnayı teşkil etmiştir. Onun peygamberlik beni sağ elinde değil kürek kemikleri arasındadır."

Mehdi aleyhisselamda; Peygamberler'in alameti vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 165, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)

- Mehdi aleyhisselamda ise NEBİ işareti olarak sağ elinde çok değişik görünümde nebilerden ziyade görülmemiş bir ben olacaktır. Mehdiyi gördüğünüzde sağ eline bakınız, orada dikkat çeken bir alamet vardır. Bunun adı: "Şametün nübüvve" dir. Bu benin özelliği ten rengi farkından oluşan ben gibi değildir, vücutta çıkan et beni gibi de değildir. dokunduğunuzda bu beni hissedersiniz. Küçük bir nişandır, Allah tarafından.

-  Yahudiler Peygamber Efendimize diyorlar ki: "Senin sağ elinde neden peygamberlik mührü yok, bizim bildiğimiz bütün peygamberler bu alameti taşımıştır." Gerçekten de Peygamber Efendimizin sağ elinde nübüvvet mührü yok idi. Onun nübüvveti kürek kemikleri arasındaydı.

- Şimdilerde ise Mehdi Aleyhisselama cahil alimlerimiz "Senin nübüvvetin neden kürek kemiklerin arasında değil?" diye itiraz edecekler. Allah'tan daha iyi mi bileceğiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun Sağ elinde peygamberlik beni (Şamet ün nübüvve) olmamış olsun. Ancak bizim Peygamberimiz istisnayı teşkil etmiştir. Onun peygamberlik beni sağ elinde değil kürek kemikleri arasındadır.” manasındaki hadis için bk. Hâkim, 2/631.

- Zehebi, bu hadisle ilgili yorum yapmamış, işi sükutla geçirmiştir. (bk. Zehebi, telhis-Müstedrek ile birlikte; a.y). Bu sükut, rivayetin gücünü hafifleten bir durumdur.

- “Mehdi aleyhisselamda; peygamberlerin alameti vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)” konusuna gelince;

1) Hz. Mehdi ile ilgili sahih hadisleri bir araya getirmeyi hedefleyen Usam Musa Hadi, “Sahihu Eşrati’s-Saati” adlı eserinde böyle bir bilgiye yer vermemiştir.

2) Hz. Mehdi, peygamber olmadığına göre, omzunda peygamber mührünün bulunduğuna dair iddiayı anlamak mümkün değildir.

3) Hz. Mehdi’nin en meşhur olan alameti yanağında bulunan ve yıldız gibi parlak olduğu bildirilen BEN’dir. (bk.Abdullah b. Suleyman el-Ğafilî, Eşratu’Saati, 1/78)

Bilgi için tıklayınız:

Peygamberlik Mührü hakkında bilgi verir misiniz?

Mehdi'nin Özellikleri Nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun