"Mutlaka gözlerinizi ve ırzlarınızı korumalısınız. Aksi takdirde Allah, yüzlerinizdeki nuru çıkarır.” anlamına gelen hadisin orijinali nasıldır?

Tarih: 07.03.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yüzdeki nur nasıl çıkar?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadisin Arapça metni şöyledir:

لتغضن أبصاركم ، ولتحفظن فروجكم ، ولتقيمن وجوهكم ، أو ليكسفن وجوهكم

Latince okunuşu:

“Le teğuddunne ebsârekum, ve le tehfezunne furûcekum, ve le tukîmunne vucûhekum, ev le yüksefenne vucûhukum.” (Taberanî, el-Kebir, Ebu Ümame’den naklen-şamile-7/232).

Tercümesi şöyle olabilir: 

“Mutlaka gözlerinizi haramdan sakınacak ve ırzlarınızı koruyacak ve yüzlerinizi / kendinizi -Allah’ın emir ve yasaklarından ibaret olan- hak yoluna, istikamet yoluna yönlendireceksiniz; yahut  yüzlerinizdeki nur çekilecek, sönmeye yüz tutacaktır."

Hafız Heysemî, bu hadis rivayetinde yer alan ravilerden birinin “metruk” olduğunu söylemek suretiyle hadisin zayıf olduğuna işaret etmiştir.(bk. Mecmau’z-zevaid, 8/63).

Haramdan sakınmak; yabancı kadınlara bakmamaktır. Irzı korumak; zina etmemektir. Bu konuda erkek ile kadın aynı hükme tabidir. Nur suresisin 30-31. ayetlerinde bu husus açıkça belirtilmiştir:

Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle. Bu, onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır."

"Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini günahtan korumalarını söyle! Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler…” (Nur, 24/30-31)

Hz. Peygamber (asm) de "…gözlerin zinası şehvetle bakmaktır…" (Buhari, Kader, 9; Müslim, Nikah, 44) buyurarak harama bakmayı, zinaya götüren fiillerden olduğu için caiz olmadığını belirtmiştir. Bu itibarla, erkek veya kadının, birbirlerini tahrik edici hal ve hareketlerde bulunmaktan kaçınmaları gerekir.

İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak, "Sakın zinaya yaklaşmayın!" buyuruyor. Buradaki "yaklaşmayın" emrinden hareketle, İslam fıkıh alimleri insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir. Müstehcen resim veya görüntülere bakmayı da bu kategori içinde mütalaa edebiliriz.

Özellikle cinsel tahrikin ve müstehcenliğin önemli bir ticari sektör olduğu ve gençlerin tabiî cinsel eğilimlerinin acımasızca sömürüldüğü ve giderek anormal ve gayri meşru tatmin yollarının yayılma özelliği gösterdiği toplumlarda, gençlerin şehevî duygularına hakim olmalarının zorluğu inkâr edilemez. Bu nedenle bireylerin ahlaksızlığına, cinsel dürtülerin açığa çıkmasına neden olacak video, oyun gibi şeyleri yapmak, satmak, almak ve seyretmek caiz olmaz.

Fuhuş gibi hayasızlıkla uğraşanların yüzlerindeki iman nurunun, haya-edep nurunun çıkıp simalarının manevî açıdan nursuzlaştığına dair örnekler pek çoktur, işin ehli olanlar bunu fark ederler.

Fuhşun bir adı da hayasızlıktır. Hayasızlık edenlerin simalarındaki haya nurunun çıkması “cezanın işlenen suçun durumuna uygunluğu” bakımından da dikkate değer bir husustur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun