Müslüman olarak yaşayan birisi ömrünün son anında imanını kaybetmesi Allah'ın rahmet ve adaletiyle nasıl bağdaşır?

Tarih: 02.08.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah neden bu kuluna yardım etmiyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda şu noktalar önem arz etmekte olduğunu düşünüyoruz:

İslam’ın, Kur’an’ın bize öğrettiğine göre, Allah asla haksızlık yapmaz, adaletten ayrılmaz. O halde, her konuda olduğu gibi, şayet hayatını ibadetle geçiren bir kimsenin imansız kabre girmesi söz konusu olursa, bunda da mutlaka -bizim bilmediğimiz- bir adalet ve ihkak-ı hak ciheti olduğuna inanmak gerekir. “Allah kullarına asla zulmedecek değildir.” mealindeki ayete iman eden, bu hususa da iman etmek zorundadır.

İmam Gazalî’nin de belirttiği gibi, hayatı boyunca Allah’a kulluk edip de son nefesinde imansız gidenlerin sayısı, diğer madenler arasında bulunan “kibrit-i ahmer” / kırmızı kibrit elementi kadar azdır. Yani, hayat boyu samimî olarak kulluk edenlerin imansız gitmeleri yok hükmündedir. Böyle bir yaşayış görüntüsünü verdiği halde imansız kabre girmişse, -Allah’ın adaletini değil- söz konusu kişinin samimiyetini sorgulamak gerekir. Her şeyi gören ve bilen Allah, kullarının neyi hakkettiklerini en iyi bilir.

Allah’a iman etmek, Zat-ı Akdes’in varlığı yanında, Kur’an ve sünnetin bize öğrettiği onun güzel isim ve sıfatlarına da iman etmeyi gerektirir. Özellikle, her şeyin hakkını vermek manasına gelen dengeler, ölçüler üzerine kurulan kâinat nizamında varlığı açıkça görülen adalet sıfatına iman etmemek şüphesiz çok büyük bir dinî risk taşımaktadır.

Beynimizin, aklımızın yaratıcısı olan Allah’ın sonsuz ilmi ile, kıt kanaat ilmimizi karşılaştırmak, Onunla adalet yarışına girmek, antika bir cehaletin sahnelendiği bir komediden öte muvakkat bir cinnettir.  Başkasının imanla kabre girmesini savunmaya çalışırken, o kötü akıbete biz düşmeyelim. Bu işin şakası da yok ve Allah’tan başka bizim hiçbir yardımcımız da yoktur.

Ziya paşanın bu ziyalı / nurlu / ışıklı şiiri bizim için de geçerlidir:

“İdrak-i meâli bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun