Müslüman günah işlediğinde Müslümanla mı kavga edecek?

Tarih: 10.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Bu iki hadis rivayeti neden farklı yazılmış:
“Ümmetimin kendi aralarında savaşmamalarını da talep etmiştim, bu geri çevrildi." Ravi: Amir İbnu Sa'd Kaynak: Müslim, Fiten 20, (2890)
“Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım.’ Ben bunun da kalkmasını diledim; ama Rabbim, bunu kaldırmadı.” (bk. Müslim, Fiten, 20)
2. Ayrıca, Müslüman günah işlediğinde Müslümanla mı kavga edecek?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: Rabbimden üç şey istedim; ikisini verdi, birini reddetti. Rabbimden istedim ki; ümmetimi kıtlıkla helak etmesin ve istedim ki, ümmetimi suda boğmakla helak etmesin; bu isteklerimi kabul buyurdu. Bir de istedim ki, ümmetimin kendi aralarında kavgalar olmasın, bunu geri çevirdi.” (Müslim, Fiten 20 h.no: 2890) 

Bu konuyu birkaç madde halinde arz edeceğiz:

a) Soruda ikinci hadis olarak verilen rivayet, ayrı bir hadis değildir. (Müslim, Fiten, 20) referansı, (Müslim, Fiten 20, 2890) ile aynıdır. Orada konuyla ilgili başka bir hadis yoktur.

b) Türkçe internet sitelerinde yer verilen ve soruda da geçen “Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım.” ifadesine hem orada verilen kaynaklarda hem de başka yerlerde bulamadık.

Örneğin bir yerde referans verilen “Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım.” ifadesine de yer verilen (Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, 11/374; el-Heysemî, Mecmau’z-zevâid, 1/117; İbn Hacer, Fethu’l-bârî, /292) şeklindeki yerlerin hiçbirinde, keza (Müslim, Fiten, 20) kaynağında -Arapça asıllarına bakmak suretiyle- “Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım.” ifadesine rastlayamadık.

Şu halde hadisin aslı “ümmetimin kendi aralarında kavgalar olmasın, bunu geri çevirdi.” şeklindedir. Soruda ve Türkçe internet sitelerinde geçen “Günah işledikleri zaman ben onları birbirine düşürecek ve vurduracağım.” şeklinde geçen ifadeyi hem bizim baktığımız kaynaklarda hem de o sitelerde verilen kaynaklarda bulamadık.

2. Günah işleyen her Müslümanın bir başka Müslümanla kavga etmesi diye bir kural yoktur. Hadiste ifade edilen husus, Müslümanların kendi aralarındaki kavgalarının sebebi günah işlemeleridir.

Buna göre, Müslümanların kendi aralarındaki kavgalarının en önemli sebebi, onların günah işleyerek Allah’a karşı isyan etmeleridir. Allah’a karşı yaptıkları bu isyanları, kendi aralarında da birbiriyle kavga edip isyan etmelerinin bir cezasıdır. “Ceza amelin cinsindendir.” kuralı gereğince, “Allah ile kavgalı olanların cezası da kendi aralarında kavgalı olmalarıdır.”

Hadiste bu gibi hususlara dikkat çekilmiştir. Yoksa günah işlemeyen hiçbir Müslüman olmadığına göre, bu dahili savaşların her zaman yürürlükte kalması gerekirdi.

Bununla beraber, yukarıda zikrettiğimiz gibi, hadis kaynaklarında böyle bir ifadeye rastlayamadık.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun