Miras yoluyla gelen paranın zekatı olur mu?

Tarih: 29.08.2022 - 09:47 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, âlimlerin çoğunluğuna göre, zekât ödeme vakti geldiği halde, zekâtını ödememiş, bu sırada da ölmüş olan şahıstan zekât borcu düşmez. (İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müçtehid, 1/307)

Bu nedenle, zekât zamanı geldiği hâlde ödenmeyen bir mal vârislere kalmışsa, mirasçılar, önce murislerinin zekât borcunu öderler, sonra kalan mirası paylaşırlar.

Ayrıca, miras bırakan kimsenin ölümüyle beraber malı mirasçılarına intikal eder. (İbn Nüceym, Bahru’r-Râik, 5/557)

Paylaşımın geç yapılmış olması veya başka herhangi bir sebepten dolayı malın ele geçmemiş olmasının bir önemi yoktur.

Örneğin fakir bir kimseye, zekât verilmesi gereken mallardan nisap miktarı ve üzeri miras kalırsa, miras bırakanın öldüğü günden itibaren zengin sayılır. Bu zenginlik bir hicri yıl sürdükten sonra kırkta bir zekât vermekle mükellef olur.

Kendisine miras kalan kişinin zengin olması durumunda ise, miras miktarı mevcut senenin nisabına eklenir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun