Mearic Suresi 1. ayette "Birisi inecek azabı sordu" derken kastedilen mana nedir?

Tarih: 04.05.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Azabı sormak ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mearic Suresi, Ayet 1-3:

“Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi.”

İlgili Ayetin Açıklaması:

"Huzuruna yükselmenin birçok yolu" diye çevirdiğimiz "meâric" (tekili: mi'rec) "yükselme vasıtaları" demektir. Bazı müfessîrler bu kelimeye, "meleklerin yükseldiği gökler, Allah'ın mahlûkata lütfettiği nimetlerin mertebeleri, cennetteki dereceler, manevi ve ruhani mertebeler" gibi açıklamalar getirmişlerdir. (Elmalılı, XIII, 5352) Bir kısım müfessirler ise meâric'i mecaz olarak insanı Allah'ın varlığını kavramaya ve O'nunla manevî yakınlık kurmaya götüren yollar olarak yorumlamışlardır. (bk. Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XXIX, 56; Esed, III, 1186)

Bizim "istedi" diye çevirdiğimiz sûrenin ilk kelimesi "sormak" mânasına da geldiği için bunu "Birisi ... sordu" şeklinde çeviren ve anlayanlar da olmuştur. Rivayete göre müşriklerin ileri gelenleri, Hz. Peygamber'e (asm), alaylı bir üslûpla, haber verdiği azabın gelip gelmeyeceğini, gelecekse bunun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlardı. Bir rivayete göre bu soruları soran Nadr b. Haris idi. (bk. İbn Aşûr, XXIX, 153)

2. ayet bizim tercih ettiğimiz mânayı desteklemektedir. Buna göre inkarcılar Hz. Peygamber (asm)'in getirdiği kitap doğru ise Allah tarafından başlarına taş yağdırılmasını veya büyük bir ceza İle cezalandırılmalarını istemişlerdi. Müşriklerin, aslında alay ve inkâr yollu ortaya koydukları bu tür sorularına ve isteklerine cevap olmak üzere 2. âyette, onlar ihtimal vermese de, vakti geldiğinde Hz. Peygamber (asm)'in haber verdiği azabın mutlaka gerçekleşeceği, bunu hiç kimsenin önleyemeyeceği bildirilmiştir. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: V, 378-379.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun