Mastürbasyon ile ilgili sahih hadisler neler?

Tarih: 29.08.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cinsel ilişki dışında bir yolla tatmin olmaya istimna / mastürbasyon denir.

Başta İmam Mâlik ve Şâfiî olmak üzere fukahanın çoğunluğu, eşlerin dışında herhangi bir cinsel tatmin yolu arayanları haddi aşan kimseler olarak niteleyen ayete (Mü’minûn, 23/5-7) ve

“Sizden evlenme çağına gelip de buna güç yetirenler evlensin, evlenmeye imkân bulamayanlar ise oruç tutsun.” (Buhari, Nikâḥ, 2)

hadisine dayanarak istimnayı haram saymışlardır.

Bu alimler ayrıca, tövbe etmedikçe kıyamet günü Allah’ın yüzüne bakmayacağı ve temize çıkarmayacağı bildirilen yedi zümreden birinin de “eliyle evlenenler” (istimna yapanlar) olduğunu bildiren hadisle (İbn Kesir, Tefsir, 3/239; Kenzü'l-Ummal, 16/90-91), “Eliyle evlenen lânet olunmuştur” hadisini delil gösterirler.

Fakat bu hadislerden ilkinin bir anlamda zayıf (garîb), ikinci rivayetin ise asılsız olduğu belirtilmektedir. (Ali el-Karî, el-Esrarü’l-merfua, s. 376; Aclûnî, II, 449)

Çoğunluğun bu görüşüne karşılık kendisinden nakledilen bir rivayette Ahmed b. Hanbel, istimnâyı hacamatta olduğu gibi vücuttaki bir fazlalığı atmak şeklinde değerlendirerek câiz görmüş, ancak istimnayı edep ve nezahete aykırı görerek mekruh saymıştır.

Özellikle Hanefîler ve Hanbelîler, kişinin kendi kendisini uyarıp cinsel tatmine ulaşmasını haram sayarken, normal olarak cinsel duygusu baskın gelen ve bundan dolayı sıkıntıya düşecek veya sağlığı etkilenecek olan bekârla, eşiyle ilişki kurma imkânı bulamayan evlilerin istimna yapmalarında sakınca görmemişlerdir.

Hatta zinaya sapma korkusunun bulunması durumunda daha hafif bir günah olması sebebiyle bunun gerekli olduğu belirtilmiştir. (Kadıhan, Fetava, 1/46; İbn Âbidîn, Reddü’l-muḥtar, 2/399; 4/27)

Fakat buna zaruret durumunda başvurulması ve alışkanlık haline getirilmemesi gerektiği de belirtilmektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İstimna / mastürbasyon, kendi kendine tatminin dini hükmü, zararları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+

Yorumlar

Mirullah

Eşcinselim ve masturbasyon bağımlısıyım. Kendime engel olamıyorum. Her hafta çekiyorum. Nasıl kurtulacağım.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör (hasanfidan)

Azaltma yolu ile kurtulabilirsiniz. Bir anda bırakmak zor olabilir. Ayrıca ilim ve sanatla şeylerle meşgul olmanızı tavsiye ederiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun