Lut kavminin putperest olduğuna dair ayet veya hadis var mıdır?

Tarih: 28.07.2013 - 03:22 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Lut kavminin temel özelliği "lutilik"tir. Kur’an ve hadislerden bunu öğreniyoruz. Bu nedenle bu yönü ön plana çıkarılmıştır.

Aşağıda mealleri verilen ayetlerde Lut kavminin müşrik olduğuna bir işaret vardır.

“Lût’u da halkına resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki: 'Siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha! Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle!' Halkının buna karşı verdiği cevap sadece: 'Lût’u ve etrafındakileri şehrinizden kovun, çünkü onlar çok temiz insanlar, yanımızda kirlenmesinler(!)' demekten ibaret oldu."

"Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık.Yalnız eşinin geride kalıp azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik.  Üzerlerine öyle berbat bir yağmur indirdik ki! Uyarılıp da aldırmayanların maruz kaldıkları o yağmur ne fena bir yağmurdu! De ki: 'Hamd olsun Allah’a, selâm olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa Ona şirk koştukları (ortak saydıkları) şeyler mi?'(Neml, 27/54-59).

Bu ayetlerden önceki ayetlerde, Firavun ve kavmi, Sebe’ halkı, Salih kavminin (Semud) helakinden söz edilmiş, ardından da yukarıdaki ayet grubunda görüldüğü üzere, Lut kavminin helak edildiğinden haber verilmiştir. Ve bütün bu sayılan kavimlerin şirk paydasındaki ortak özelliğine işaret etmek üzere, “Allah mı hayırlı, yoksa Ona şirk koştukları (ortak saydıkları) şeyler mi?” mealindeki sorgulayıcı ifadeye yer verilmiştir (bk.Taberi, ilgili ayetlerin tefsiri).

Ancak, müfessirlerin cumhuruna göre, bu son ayette yer alan “şirk”in muhatapları Hz. Muhammed (asm) dönemindeki müşriklerdir. “De ki: Hamd olsun Allah’a, selâm olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa Ona şirk koştukları (ortak saydıkları) şeyler mi?” mealindeki ayet, bundan sonra gelen ve Kureş müşriklerine yönelik olarak tevhidi nazara veren ve şirkin “beş kuruş”a değmediğini bildiren ayetlerin bir fatihası hükmündedir (Misal olarak bk. Razi,Kurtubi, Beyzavi, Nesefî, İbn Cuzay, İbn Kesir, Ebu’s-Suud, Kasımî, Alusi, Merağî, İbn Aşur, ilgili yer).

Fakat Taberi’nin görüşü -bizce- yabana atılmayacak kadar önemlidir. Zira, ayetlerde helak edilmiş olan kavimlerden sözedildikten sonra Kureyş müşriklerine bu tarzda bir uyarı yapılmıştır. Âdeta, ayette -Kureyş müşriklerine- şu mesaj veriliyor:

“Söz konusu kavimlerin başına gelenleri gördünüz; peki aynı şirk bataklığına düşen sizin helak olmayacağınızı kim garanti eder? Sizin onlardan farkınız ne?”

İbnu’l-Cevzi de Taberinin görüşüne benzer bir görüş ortaya koymuş ve söz konusu ayetlerde sayılan kavimlerin şirk paydasındaki ortak özelliğine işaret edildiğini belirtmiştir(bk. İbnu’l-Cevzi, Zadu’l-Mesir, ilgili yer).

Hatta Ferra gibi bazı alimlere göre, “De ki: Hamd olsun Allah’a, selâm olsun seçtiği kullarına. Allah mı hayırlı, yoksa Ona şirk koştukları (ortak saydıkları) şeyler mi?” mealindeki ayetin muhatabı, Hz. Lut’tur (bk. Ferra/maani’l-Kur’an, Şevkanî, ilgili yer). Bu manaya göre, ayetteki şirk olgusu başta Lut kavmine ait demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun