Kutsal kitaplar ve peygamberlerin sayısı hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.08.2006 - 15:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

Dört büyük kitap olarak bildiğimizin dışında, diğer peygamberlere kitap indirilmemiş midir? Bunun sebebi yazılı mıdır? Kaç tane peygamber var, bunun hakkında kesin bir sayı yok, neden?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dört büyük kitap dışında, bazı peygamberlere "suhuf" denen sahifeler gönderilmiştir. Daha çok tarihi bilgilerin yetersizliğinden, bazı peygamberler hakkında bilgi alma imkânı olmamıştır. Bir kısmının da veli veya hakim bir zat mı yoksa peygamber mi olduğu konusunda tereddüd edilmiştir.

Peygamberlerin Adedi ve İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de her millete mutlaka kendi içinden seçilen bir peygamber gönderildiği açıkça beyan edilmiş ise de, (Fâtır, 35/24; Yunus,10/47; İsrâ, 17/15) peygamberlerin adedi ve her birinin ismi bildirilmemiştir. Nitekim Nisa sûresinde 164. âyetinde,

"Peygamberlerin bir kısmını bundan önce sana haber verdik, bir kısmını ise haber vermedik..."

buyurulmuştur. Gerçi Peygamber Efendimiz (asm)'in bir sahih hadisinde yüz yirmi dört bin gibi bir sayıdan bahsedilmiş ise de; bu adet kesin değildir. Kur'an'da yalnız yirmi beş peygamberin isimleri zikredilmiştir. Bunlar, Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrahim, İsmail, ishak, Yakub, Yusuf, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yünus, İlyas, İlyesa, Zekeriyya, Yahya, İsâ ve Muhammed (salat ve selam onların üzerine olsun) hazretleridir.

Ehl-i sünnete göre; peygamberlerin sayılarını tahdid etmemek daha doğrudur. Çünkü sayının tespit edilmesi halinde, eğer rakam büyük olursa, gerçekte enbiyadan olmayanların peygamber sayılanlar içine katılması; eğer küçük olursa, enbiyadan olanların peygamberlerden sayılmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilir. (bk. et-Taftazânî, Şerhul-Akâidi'n-Nesefıyye ve Havaşîhi, s. 460-465; Aliyyul-Karî, Şerhul-Fıkhıl-Ekber, s. 102-104: Abdurrahman el-Cezirî Tavdihu'l-Akaid Fi İlmi't-Tevhid s. 136-138)

İlave bilgi için tıklayınız: 

SUHUF...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun