Kur'an'da çelişki olmaması, onun vahiy olduğuna nasıl delil olabilir?

Tarih: 27.01.2014 - 12:52 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yazarın yazdığı kitapta çelişki bulunmuyor... Kur'an başkasının tarafından yazılsaydı içinde çelişki olurdu. İnsanın aklına gelen soru normal bir yazar yazdığı kitapta çelişki bulunmuyor. Bunu nasıl anlayacağız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Kur’an-ı Kerim, yaklaşık yirmi üç yıllık bir süreç içinde, gece ve gündüz, kışın ve yazın, hazarda ve seferde, sıkıntıda ve rahatlıkta, darlıkta ve bollukta, savaşta ve barışta ve parça parça inmiştir. Buna rağmen, üslubunun ulviliği bakımından olduğu gibi, ihtiva ettiği konuların gerçekliği bakımından da herhangi bir tutarsızlık yoktur.

b) Kur’an’ın muhtevası fevkalade zengindir. Bu muhteva, insanlıkla, evrenin / varlığın başlangıç ve sonuyla, yaratılış ve yok edilişle, ahlakî erdemlerle, fert ve cemiyetin hayatıyla ilgili kurallar, hukuki düzenlemeler, tarihi olaylar, insanların dünya ve ahiretle ilgili doğru gösteren prensipler gibi çok geniş bir yelpazede söz konusu olduğu halde Kur’an’ın ifadeleri arasında herhangi bir çelişki yoktur.

c) Kur’an-ı Kerim, yirmi üç yıllık vahiy süreci içinde çok çeşitli sorulara verilen cevaplar teşkil eden ayetlerin, bu farklı zaman dilimlerinde bu farklı sorulara verdiği cevaplardan meydana geldiği halde, öyle insicamlı bir üslup kullanmış ki, sanki baştan başa tek bir sorunun cevabıdır. Bu çelişkisiz insicam Kur’an’ın ilahî kimliğinin göstergesidir.

d) Kur’an’ın ayetleri, değişik zaman dilimlerinde çok farklı nüzul sebebi denilen farklı olayların çözümüne yönelik olduğu halde, ayetlerin üslubunda görülen dayanışma, iş birliği ve yakın ilişkiden dolayı sanki bir tek olayın çözümü ve bir tek nüzul sebebine göre inmiştir.

e) Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar gelen bütün insanlara, insanların bütün kesimlerine bir hitaptır. Zekâ seviyesi, bilgi birikimi, ilmi düzeyi çok farklı olan her asra, her asrın farklı her kesimine, her kesimin farklı fertlerine hitap etmesine, herkesi kendi seviyesine göre tatmin etmesine rağmen, öyle bir üslup kullanmış ki, sanki  bilgi seviyesi aynı olan tek bir asra, zeka seviyesi aynı olan bir tek şahsa hitaptır.

f) Kur’an-ı Kerim, mizaçları farklı değişik insan katmanlarına hem dünya hem ahiret hayatının mutluluğu ile ilgili öyle bir irşat üslubu kullanmıştır ki, herkes kendine düşen payını alıyor. Hiçbir kimsenin payı başkasının hazzına zarar vermiyor.

İşte bütün bu özelliklere sahip olan bir Kitap, -haşa- eğer Allah’tan başka birinden olsaydı, o zaman pek çok çelişkiler olacaktı.

Bu konuda bir misal vermekte fayda vardır:

“Gökte burçlar kılan, orada parlak bir lamba ve aydınlatıcı bir ay yaratan Allah yücedir.” (Furkan, 25/61)

mealindeki ayetten, farklı kesimler farklı manalar anlamış ve o manaların hepsi de doğrudur. Mesela:

- Vasıfsız bir insan, bu ayetten güneş ve ayın her ikisinin de yeryüzüne ışık gönderdiğini anlar.

- Bir Arap filoluğu ise, ayette geçen "sirac" kelimesinin işaretiyle güneşte ışık ile birlikte ısındırma özelliğinin de var olduğunu anlar. Bir astronomi bilgini ise, Bu tabirlerden güneşin ışığın bizzat kaynağı, ayın ise, ışığını dışarıdan almakta olduğunu anlar. Çünkü, Arapçada ışığın kaynağı olan şeyler için "muzî" tabiri, ışığını dışarıdan alanlar nesneler için ise "münîr" tabirini kullanırlar. Mesela: Aydınlık bir oda için "Ğurfetün müzîetün" denilmez, aksine "münîretün" denilir. Çünkü odanın ışığı dış kaynaklıdır. Buna karşılık bir ateş közü için "kabesün münîr" denilmez, aksine "müzî" denilir. Çünkü, ateşteki ışık kendisinindir.

İşte Kur'an-ı Hakim'in Kur'an'da ay için "nur-münîr", güneş için "ziya-siraç" tabiri kullanması bu ince farkı belirtmek içindir. Görüldüğü üzere, ilmi seviyeleri değişik olan farklı kesimlere farklı mesajlar veren Kur’an’ın bu iç içe mana katmanların rağmen sanki muhatap birdir, mana sadece bir tanedir, mesaj yalnız bir husustur.  

Bu farklılığa rağmen, ayetlerin kendi içinde ve kendi arasında bir tutarsızlık, bir çelişkinin olmaması Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun göstergesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Eğer o, Allah'tan başkası tarafından indirilseydi, bir çok çelişki bulurlardı, ayetini açıklar mısınız?

Kur'an nasıl bir kitaptır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun