Kocasının vücudu irinle kaplı olsa da kadın tüm irini diliyle yalayarak temizlese, hadisi sahih mi?

Tarih: 10.08.2017 - 00:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kocasının vücudu irinle kaplı olsa da kadın tüm irini diliyle yalayarak temizlese, kocasının hakkını yine de ödemiş olmaz.
- Ahmed bin Hanbel’in aktardığı bu hadisin sıhhati ve açıklaması nedir?
- Şeytan insanın aklına haşa iğrenç şeyleri akla getiren iğrenç bir tabirmiş gibi getiriyor, acaba abartı mıdır nasıl anlamak lazım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bu hadis rivayeti, Taberani, Ahmed b. Hanbel, Bezzar ve daha başka kaynaklarda yer almıştır. (Misal olarak bk. İbn Hanbel, h. no: 12614)

- Bu konuda farklı senetlerle gelen rivayetlerin çoğu zayıf kabul edilmiştir. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, h. no: 7640; 7641, İbn Adi, el-Kamil, 4/273-274)

- Bununla beraber, benzer ifadeleri barındıran bir hadis el-Bezzar tarafından rivayet edilmiş ve bunun senedi sahih kabul edilmiştir. (bk. Heysemi, a.g.e, h. no: 7639)

- Araştırmamızda alimlerin büyük çoğunluğunun zayıf kabul ettiği bu hadis rivayetini, farzımuhal sahih kabul ettiğimizde bunun anlamı şudur:

Kocanın hakkının büyüklüğünü göstermek adına, bu farazi misale yer verilmiştir. Yoksa, cumhur-u ulemaya göre necis olan cerahat akıntısını, irin gibi kazuratı yalamak gibi bir şeyin olmayacağı açıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun