Kıyamet sabahına kadar mescidi aksa eteklerinde cihat... sözü hadis mi?

Tarih: 10.03.2017 - 02:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kıyamet sabahına kadar mescidi aksa eteklerinde cihat devam edecektir.
- Böyle bir hadis var mıdır, varsa sıhhati nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki şekliyle bu bilgiye rastlayamadık. Bu ifadeler, aşağıdaki hadis ve benzeri rivayetlerden esinlenerek yazılmış olabilir.

- Ebu Ümame’den gelen rivayete Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu:

“Ümmetimden bir tâife dinlerinde zahir / sabit, düşmanlarına karşı galip olurlar. Onlara muhalif olanlar kendilerine zarar veremezler. Allah’ın emri(kıyamet) gelinceye kadar onlar bu halde devam ederler.” Ordakiler: ‘Ya Rasulellah! Bunlar nerededirler?’ diye sorunca, ‘Bunlar, Beytu’l-Makdis’te ve Beytu’l-Makdis çevrelerinde olurlar.’ diye buyurdu.” (Ahmed b. Hanbel, h. no: 22320)

- Kitabı tahkik eden Şuayb el-Arnavut ve diğer muhakkiklerin verdiği bilgiye göre, hadisin ilk kısmı “sahihun li gayrihi = başka rivayetlerden aldığı destekle sahih”dir. Beytu’l-Makdisle ilgili son kısmı ise zayıftır. (bk. Talik, a.g.y)

- Başka bazı kaynaklarda benzer bir rivayet vardır ki, orada söz konusu taifenin bulunduğu yer hem Beytu’l-Makdis hem de Şam çevresi olarak belirtilmiştir. Bununla beraber, adı geçen muhakkikler, içinde maçhul raviler bulunduğu için bu rivayeti de zayıf kabul etmişlerdir. (bk. Talik, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun