Kişi kavmini sevmekle kınanamaz, sözü hadis midir?

Tarih: 25.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hadis ise tam olarak manasını ve anlamını söyleyebilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu bir hadistir.  Hadisin tamamı -meal olarak- şöyledir:

Vasile b. El-Eska’ anlatıyor:

Hz. Peygamber (a.s.m)’e “Kişinin kavmini sevmesi asabiyet / ırkçılık sayılır mı?” diye sordum.

“Hayır, asabiyet / ırkçılık, kişinin kavminin yaptığı zulmüne yardımcı olmasıdır.” diye buyurdu. (bk. Ahmed b. Hanbel, 4/107; Mecmau’z-zevaid, 6/244).

Bu hadisin manası şudur: Kişi, kendi yakınlarını, kendi milletini, kendi hemşehrilerini, kendi yurttaşlarını bu bağlamları sebebiyle daha fazla sevebilir, bunda bir sakınca yoktur. Tabii ki,  bu sevilenlerin gerçekten sevilmeye layık kimseler olması şarttır. Yoksa, fasık bir ırkdaşını salih bir yabancıya tercih etmek -din nokta-i nazarından bakıldığında- bir cinnettir.

Hadiste geçen “Kişinin kavminin yaptığı zulmüne yardımcı olmasıdır.” mealindeki ifadeyi daha geniş anlamıyla "zulüm" kavramına teşmil edebiliriz.

Yani başkasına zulmeden akrabaya yardımcı olmak günah olduğu gibi, herhangi bir konuda Allah’a karşı isyan ederek kendi nefsine zulmeden bir yakınını sevmek, sırf yakını olduğu için bu isyanını görmezlikten gelmek de günahtır. Allah’ın rızasını ve iman kardeşliğini esas almak, en selametli yoldur.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Bir insan ırkını sevmekle ırkçı olur mu?.,

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun