KADİR GECESİ

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

Hutbemiz Kadir Gecesi'ne dairdir.

Rabbimizi bizlere tanıtan en büyük muarrif ve ebedî mucize Kur'ân-ı Kerîm'dir. Ramazan Kur'ân ayı, Kadir Gecesi de Kur'ân-ı Azîmüşşan'ın inzal buyurulduğu pek mübarek bir gecedir. Bu gecenin fazileti Kadir Sûresi'yle beyan edilmiştir. Başlıbaşına bir sûre ondan bahsetmektedir. Sûrenin başında Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Biz Kur'ân'ı Ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde, levh-i mahfuzdan dünya semasına, oradan da Cibril vasıtasıyla yeryüzüne, Ahmed, Muhammed, Mustafâ'ya indirdik!"

Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirilmesi, o gecenin azamet ve şanının büyük olduğunu gösterir. Allah Teâlâ, gelecek senenin Kadir Gecesi'ne kadar sene içinde cereyan edecek hâdiseleri Kadir Gecesi'nde takdir ve tesbit eder.

Kadir Gecesi, mahlûkat hakkında Rabbülâlemîn'in hüküm ve karar gecesidir. Cenab-ı Hak soruyor:

"Ve mâ edrâke mâ Leyletü'l-Kadr?" (Yâ Muhammed! Kadir Gecesi'nin kemal ve faziletini sana ne şey bildirdi? Eğer Allah bildirmeseydi sen nereden bilecektin? Bilmiş ol ki:) "Leyletü'l-Kadri hayrün min elfi şehr!" (Kadir Gecesi'nde yapılan amel ve ibadet, içinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır, O gece güneşin batmasından sabah. oluncaya kadar melekler yeryüzüne iner, Cebrail (as) de iner, Allah'ın emriyle her hayırlı emir için inerler.) "Selâmün hiye..." (Kadir Gecesi selim ve selâmettir.) "Hattâ metla'ilfecr." (Sabah oluncaya kadar melekler mü 'minlerin üzerine selâm ve selâmet, af ve mağfiret duası okurlar. Mü'minlerle müsafaha ederler.)

Melekler Kadir Gecesi, Müslümanların bulunduğu her yere girerler. Yalnız içinde köpek bulunan, hınzır beslenen, içki içilen, haram işlerin işlendiği evlere veyahut resim, gölgeli gölgesiz suret, put ve heykel bulunan yerlere melekler girmezler. Oralar şeytanların yuvasıdır. 

Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket ve feyzinden, af ve mağfiret-i umumiyesinden mahrum kalmak bir insan için en dehşetli bir mahrumiyettir. Rabbim ehl-i îmanı mahrum etmesin!

Aziz Mü'minler! 

1400 yıldan beri beşeriyeti tenvir eden, her asırda milyonlarca talebesi bulunan, her hükmüne ve dâvasına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kudsiyet ile bulunup lisanlanyla beşere ders veren misilsiz kitap Kur'ân-ı Kerîm bir güneş gibi Kadir Gecesi'nde doğmuştur. O İlahî güneşin doğmasıyla insanlık zulmetten nura çıkmış, cehaletten ilim ve irfana kavuşmuştur. İnsanlara sonsuz hayatı ve ebedî saadeti müjde veren Kur'ân'dır. İnsanlığın bütün yaralarını tedavi edecek, ızdıraplarını dindirecek, ferdî ve içtimaî huzur ve saadeti temin edecek, terör ve anarşiyi önleyecek Kur'ân-ı Azîmüşşan'dır.

Dünya Kur'ân'a muhtaçtır. İnsanlar dünyanın fânî ve geçici, medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğunu görmeye başlamıştır. Kur'an'ın elmas kılıcıyla gaflet ve dalâlet perdeleri yırtılmış, sert ve sağır olan tabiatçılık perdesi parçalanmıştır. Gaflet ve dalâletin en boğucu ve aldatıcı ve geniş perdesi olan dünya siyasetinin pek çirkin, pek gaddar hakikî sureti görülmüştür. Elbette yüksek bir kabiliyette yaratılan insanoğlu hep aldanmayacak, zulüm devam etmeyecek, Kur'an'ın sabahında aklını başına alacak! Kur'an'ın hakikatlarına ihtiyacını hissedecek! Aradığı en güzel hayatı Kur'ân'da bulacaktır.

Şark'ta, Garpta, Amerika'da, Avrupa'da ilim ve fikir adamlarının araştırma yoluyla Kur'an'ın kalesine girmeleri, Müslüman olup puttan ve küfürden kurtulmaları, Kur'ân asrının habercileridir. Sakın siz bir kısım yarasa tabiatlı nasipsizlere bakıp meşgul olmayınız!

Aziz Kardeşlerim!

Uyanalım! Gaflet perdesini üzerimizden atalım! Hayat bu fânî ve kısa dünya hayatından ibaret olamaz! İnsan sonsuz bir hayata namzettir. Fıtrat onu arıyor, arayacak; bütün kuvvetiyle arayacak! Aradığı müjdeli haberi, Kur'an'ın hakikatlarında bulacaktır. Ebedî saadet müjdesi yalnız Allah'ın kitabı Kur'ân'da vardır. En doğru haber Kur'an'ın haberidir. Kat'î deliller, hadsiz hüccetlerle hayat-ı bakiyeyi müjde veren odur. Bu sahada Kur'an'ın misli yoktur.

Ramazan'ın ve Kadir Gecesi'nin bize kazandırdığı canlılıkla bütün ruh u canımızla Kur'an'ın hakikatlarına sarılalım! Hususan asrımıza bakan derslerini okuyup anlamaya çalışalım! Onun nuruyla nurlanalım! Hidayetiyle amel edelim! Çünkü o, Allah'ın kelâmıdır, fermanıdır, bir mâden-i rahmetidir. Her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her ye'se bir rica içinde vardır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sav)'in kurtuluş müjdeleyen bir hadisiyle hutbemizi bağlıyoruz:

"Her kim Kadir Gecesi'nin faziletine inanarak geceyi ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

Allah cümlemizi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin sevabına nail eylesin, âmin...

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun