KADINLAR DA MİSVAK KULLANABİLİR Mİ?

Kadının diş etleri zayıf olacağı ve misvaktan zarar görecegi gerekçesiyle misvağın kadın için sünnet olmadığı, (Hattâb es-Sübki el-Menhel 1/189) bunun yerine onun sakız çiğnemesinin uygun olacağı (SurunbiIâlî, Merâki`I-felâh (Tahtavı ile beraber) 54; Aynı yerde Tahtavi, kadınların sakızla emredilmediklerine dikkat çeker.) vs. söylenmişse de, misvağı emreden ve öven hadîsler mutlaktır ve kadın-erkek ayrımı yapmaz. Misvaktan elde edilen faydalar, kadın için de, hattâ fazlasıyla gerçekleşir. Dişlerin zayıf olması, misvak kullanmamalarını gerektirmez. Olsa olsa itina ile ve yumuşak misvak kullanmalarını gerektirir. (es-Sübkî, a.g.k. )

Aişe validemiz: "Efendimiz misvaklanır ve yıkamam için misvağını bana verirdi. Ben de, kendim misvaklanır, sonra da yıkar ona verirdim" (14 Ebû Davûd, Taharet, 28.) diye nakletmiştir ki, bu, hem kadınların misvak kullanabileceğine, hem de karı-kocanın birbirinin misvaklarını kullanabileceklerine bir delildir. (15 es-Sübki, a.g.e., I/182) Misvağın bugün tibben de sabit o kadar çok faydası vardır ki, kadını bunlardan mahrum etmenin sağlam hiçbir gerekçesi yoktur.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun