Allah'ın irâde sıfatı

Allah`ın bir şey`in şöyle olup da böyle olmamasını dilemesi; her şey`i dilediği gibi tayin ve tesbit etmesi demektir.

Allah Teâlâ kâmil bir irâde sahibidir. Bu kâinatı ezelî olan irâdesine uygun olarak yaratmıştır. Bu kâinatta olmuş ve olacak her şey Allah`ın dilemesi ve irâde etmesiyle olmuş veya olacaktır. O`nun her dilediği mutlaka olur, dilemediği de asla vücûd bulmaz.

Bu hususta Kur`an`da:

"Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmederse (yani onu dilerse) ona ancak `ol` der, o da oluverir." (Âl-i İmrân, 47) buyrulur.

Hadîs-i şerîfte de: "Allah`ın dilediği oldu, dilemediği de olmadı." denilmiştir. İrâde sıfatından başka meşîet adında müstakil bir sıfat yoktur. Çünkü, irade ve meşîet aynı mânaya gelir.

Nitekim meşîet, Kur`an`da ve hadîslerde irâde mânasına kullanılmıştır.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun