Haram bir şeyi yapmaya yemin eden kişi, yeminini bozması ve bunun için keffaret vermesi gerekir mi?

Dine zıt konularda yemine uymak gerekmez. Bu mün'akide (bir şeyi yapmak veya yapmamak için edilen yemin) türünden bir yemindir. Yemin bozulur ve helalleşilir.

Edilmesi haram, uyulmaması vacip olan yeminler:

Bir farzı terk etmek veya bir haramı işlemek için yemin etmek haram bir yemindir, bozulması farzdır. Dolayısıyla, meselâ ana babası ile konuşmamaya yemin eden kişi, onlarla konuşacak, yani yeminini bozacak, ama yemin keffareti ödeyecektir. Ayrıca haram bir şeyi yapmaya yemin ettiği için tövbe istiğfar edecektir. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Bir şeye yemin edip de, başkasını daha hayırlı gören kişi yemininden dolayı keffaret ödesin, sonra da o hayırlı olan şeyi yapsın." (Nesâî, Eyman, 41; Ebû Dâvud, Eyman, 12).

Bir başka hadiste de şöyle buyurulmuştur:

"Rabbe isyanda, sılayı rahmi kesmekte ve mâlik olmadığın şeyde sana yemin de, nezir de yoktur." (Ebû Davud Eyman, 12; Nesâi, Eyman, 17; İbn Mâce, Keffaret, 8; Ahmed b. Hanbel, II, 185, 202).

Şâ'bî'ye göre haram bir fiili işlemek üzere yemin eden kişi yeminini bozar, yani o haramı işlemez. Ayrıca keffaret ödemesine de gerek yoktur. Çünkü Hz. Peygamber (asm) kişinin haramı işlememesinin yeminine keffaret olduğunu söylemiştir. (Ebû Davud, Eyman, 12).

Hanefiler mün'akide yemininden dolayı kulların sorumlu tutulacağı bildiren âyetin zahirine dayanmaktadırlar (Mâide, 5/89).

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun