HALİD BİN VELİD`İN NECRAN`A GÖNDERİLMESİ

Hicretin 10. senesi, Rebiülevvel ayı. (Milâdî 631)

Resûl-i Ekrem Efendimiz bu tarihte Hz. Halid bin Velid'i dört yüz mücahidle Yemen civarındaki Necran'da oturan Haris bin Ka'boğullarına gönderdi.(İbni Hişâm, Sîre, 4:239; İbni Sa'd, Tabakât 1:339; Taberî, 3:156)

Resûlullahın Halid bin Velid'e emri şöyleydi:

"Onları üç gün İslâma dâvet et, icâbet ederlerse, gerekeni yap. Şayet icabet etmekten kaçınırlarsa onlarla savaş!"(İbni Hişâm, Sîre, 4:239; İbni Sa'd, Tabakât, 1:339)

Hz. Halid, emrindeki mücahidlerle Necran yakınına vardı. Birkaç taraftan süvari elçiler göndererek Hâris bin Ka'boğullarını üç gün üst üste İslâmiyete dâvet etti. Necran halkı, sonunda dâvete icabet ederek Müslüman oldu.(İbni Hişâm, Sîre, 4:239; İbni Sa'd, Tabakât, 1:339; Taberî, 3:156)

Bunun üzerine Hz. Halid, İslâmın ahkâmını, mesuliyetlerini öğretmek üzere aralarında bir müddet kaldı. Sonra da durumu Resûl-i Ekrem Efendimize bir mektupla bildirdi. Mektubunda ne yapması gerektiğini soruyordu. Resûl-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.), Hz. Halid'in mektubuna şu cevabı yazıp gönderdi:

"Bismillahirrahmanirrahim. Resûlullah Muhammed'den Halid bin Velid'e:"

"Allah'ın selâmı üzerine olsun! Senden [yaptığından] dolayı kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'a hamdederim! Elçinin getirdiği mektubunu aldım. Mektubunda, Hâris bin Ka'boğullarının karşı koymadan Müslüman olduklarını, tek ve ortağı olmayan Allah'a îmân ettiklerini, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resûlü olduğuna şehâdet getirdiklerini, Allah'ın onları doğru yola hidâyet ettiğini haber veriyorsun. Onları, Allah ve Resûlünün emirlerine göre hareket ettikleri takdirde, âhiret nimetleriyle müjdele! aykırı hareket ettikleri takdirde, âhiret azabının dehşetiyle korkut. Artık dön gel! Onların elçileri de seninle birlikte gelsin!.."

"Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketi üzerine olsun."(İbni Hişâm, Sîre, 4:239-240; Taberî, 156)

Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) emri üzerine Hz. Halid, Hâris bin Ka'boğullarından bir heyetle Medine'ye geldi. Elçiler, Hz. Resûllullahın huzuruna çıkıp Müslüman olduklarını haber verdiler.

Peygamber Efendimiz, Benî Hâris bin Ka'boğullarına elçiler arasında bulunan Kays bin Husayn'ı vali ve kumandan tayin etti. Elçiler, Medine'de bir müddet kaldıktan sonra, Resûl-i Ekrem Efendimizin verdiği hediyelerle birlikte yurtlarına döndüler.(İbni Hişâm, Sîre, 4:241; Taberî, 3:157.)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun