Evrimin Temel İddiaları Nelerdir?

Evrim bugun halk arasında yaygın olduğu şekliyle sadece bir ''insanın maymundan geldiği'' iddiasından ibaret değildir.Evrim konusunda asıl büyük gürültü ''insanla maymunun ortak bir atadan farklılaşarak birbirinden ayrıldığı'' şeklinde ki evrim görüşünden kopsa bile,bu iddia sadece  hipotezin bir kısmıdır.Bu yüzden bazı insanlar ''Allah diledikten sonra insanıda maymunuda ortak bir atadan yaratabilir veya Allah isterse insanı maymun benzeri bir canlıdan türetebilir'' gibi bir düşünceye girebilmektedirler.

Evrim bugun halk arasında yaygın olduğu şekliyle sadece bir ''insanın maymundan geldiği'' iddiasından ibaret değildir.Evrim konusunda asıl büyük gürültü ''insanla maymunun ortak bir atadan farklılaşarak birbirinden ayrıldığı'' şeklinde ki evrim görüşünden kopsa bile,bu iddia sadece  hipotezin bir kısmıdır.Bu yüzden bazı insanlar ''Allah diledikten sonra insanıda maymunuda ortak bir atadan yaratabilir veya Allah isterse insanı maymun benzeri bir canlıdan türetebilir'' gibi bir düşünceye girebilmektedirler.Halbuki evrim düşüncesinin temeli sadece insanın değil,bütün bir kainatın ,canlı-cansız herşeyin tesadüfen,bir Yaratıcı'ya ihtiyaç duymadan,kendi kendine evrimleşmesine dayanmaktadır.İnsan maymun kavgası,meselenin halk arasında aktualite boyutuna indirgenmiş şeklidir.Elbetteki allah dilediği gibi yaratabilir,dilediği canlıyı dilediği şekle dönüştürebilir.Ancak evrim, ortaya koymaya ve insanlara dayatmaya çalıştığı mekanizmalarla   (izolasyon,mutasyon,adaptasyon ve tabii seleksiyon) tamamen kör,akılsız ve şuursuz kuvvetler olan tabiat kanunları ismini verdiğimiz, tesadüfen bir araya gelen sebeğlerin, bütün varlık alemini ortaya çıkardığını iddia etmektedir.

Evrim düşüncesine göre, kainatın ilk yaratılış anından itibaren (Bugun kabul edildiği kadarıyla Big-Bang'den) Büyük Patlamayla birlikte başlayan tesadüfler zinciri arka arkaya dizilerek; bütün galaksi sistemlerini, yıldız adalarını, milyarlarca yıldızı, Samanyolu'nu, Güneş sistemini,Dünyamızı, yeryüzündeki canlılık için ideal hayat şartlarını ve bütün canlıları oluşturmuştur.Bütün bu oluşumların bir ilim, irade, güç, kasıt ve gaye olmadan kendi kendine ortaya çıktığı, dolayısıyla bir Yaratıcı'ya ihtiyaç olmadığı iddiasındadır.Bu yapısıyla evrim tam manasıyla bir ateizm aleti gibi çalışmaktadır
 

Büyük Patlama'dan itibaren atomaltı parçacıkların,atom ve moleküllerin bir araya getirilerek dev galaksi ve yıldız topluluklarından, güneş ve gezegenlerin yaratılmasına kadar geçen süreci, nasıl olurda akılsız ''enerjinin'' ve ''atomların'' tesadüfi hareketlerine verebiliriz?

(110 Soruda Yaratılış ve Evrim Tartışması - Prof.Dr.Arif SARSILMAZ)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun