Evrimin İslam ile çelişmediğini söyleyenler dinden çıkar mı?

Tarih: 18.10.2014 - 12:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bazı kişiler evrimin İslam'la çelişmediğini söyleyip Darwin'in evrim teorisine inanıyorlar veya evrime inanmasalar bile evrimin İslam'la çelişmediğini söylüyorlar. Bu kişiler dinden çıkar mı veya günahkar olur mu?
- Hüseyin Cisri ''Evrim henüz bir teoridir. Eğer bir gün ispatlanırsa onu Kuran ayetleriyle tevfik ederiz.'' gibi bir söz söylediği söyleniyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evrim konusu iki şekilde algılanıyor:

a) Genel olarak evrimciler evrimi ateizmin bir teorisi olarak kabul ederler. Onlara göre, her şey tesadüf eseri meydana gelmiştir. Örneğin, bütün canlılar önce tesadüf eseri olarak bir sudan meydana gelmiş, sonra da bu sudan tesadüf eseri olarak -söz gelişi- maymun olmuştur. Ve insan da tesadüf eseri bu maymundan evrimleşmiştir.

b) Hiçbir şey tesadüf eseri olmamıştır. Bu grupta olanlara göre, her şey Allah’ın yaratmasıyla olmuştur. Bu yaratma prensibinde ister doğrudan her türün kendisine mahsus bir aslı olsun veya olmasın fark etmez. İster her türün özel bir Adem’i bir Havva’sı olsun, ister hepsinin yegane ortak bir atası olsun, bunun dinin inancına bir zararı yoktur. Çünkü tek yaratıcının Allah olduğunu kabul ettikten sonra, yaratılış şekli konusundaki yorumların farklılığı bir zarar vermez.

- Hüseyin Cisri’nin söylediği bildirilen, "Evrim henüz bir teoridir. Eğer bir gün ispatlanırsa onu Kuran ayetleriyle tevfik ederiz." şeklindeki ifadeyi, bu ikinci grubun anlayışı içinde değerlendirmek gerekir.

- Birinci grup dinden çıkar, ikinci grup dinden çıkmaz. Fakat birçok yanlışa sebebiyet vermekten günahkar olabilirler.

- Bununla beraber, bizim kanaatimize göre, Kur’an’da insanların ortak bir atadan değil, doğrudan özel olarak Hz. Âdem babadan geldikleri ifade edilmektedir.

“O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır (insanı doğrudan çamurdan yaratmıştır).(Secde, 32/7)

mealindeki ayet ve benzerlerinde bu gerçeğin altı çizilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun