Kainatın bir sınırı var ise, Allah'ın mülkü sınırlı mıdır?

Tarih: 31.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın 99 isminin olması, onun sınırlandırılması anlamına gelmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cenab-ı Hakk’ın zâtı bilinmez; ama zâtının varlığına mahlûkat adedince şahitler mevcut. Onun mukaddes sıfatları da kemaliyle idrak edilemez; ancak o sıfatların varlıkları ve sonsuz oldukları bilinebilir.

Cenab-ı Hakk’ın zâtı birdir ama isimleri yüzlerce, binlercedir. Hatta bazı zâtlara göre ilâhî isimler sonsuzdur. İşte bu isimler arasındaki farklılık, onların tecelligâhı olacak varlıkların da farklı olmalarını zarurî kılmıştır.

Allah’ın 99 ismi var, demekle eğer Allah’ın sonsuzluğu sınırlandırılıyorsa “Allah birdir.” demekle 99 kez sınırlandırılmış olur. Bu ise, din, akıl ve mantık açısından muhaldir.

Allah’ın isim ve sıfatlarının sonsuzluğu sayısal açıdan değil, gücü, kuvveti, tecellisi ve yansımaları açısındandır. Belli bir zaman ve mekânın içerisine hapsedilip sınırlandırılamayacağı bakımından sonsuzdur.

Yaratıcının sonsuzluğu, yaratılanların sonsuzluğunu değil, sonluluğunu zorunlu kılar. Aksi takdirde yaratılanların da zaman ve mekândan münezzeh olmaları, herhangi bir kayıtla kayıtlanmamaları gerekir ki, bu Yaratıcının vasıflarına ortak olmak anlamına gelir. Halbuki, yaratıkların en açık özelliliği sonradan var olmalarıdır. “SONRADAN” var olmak demek, belli bir zaman dilimine sığışmış olmak demektir. Bir mekânda yer almak ise, maddenin en bariz vasfıdır.

Herhangi bir değerin, biri hakikî diğeri izafi olmak üzere iki yönü vardır. Bilfiil var olan ile bilkuvve var olmak arasında çok fark vardır. Buna göre Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisi bütün evreni ve ahireti kuşatması bakımından sınırsız ve sonsuz bir tecelli olarak değerlendirilir, bu sonsuzluk yaratıkların tümünü kuşattığı içindir ki, izafî bir sonsuzluktur. Yaratıcının bu harikulade işler yapmasının şahadetiyle kuvvet ve kudreti, ilim ve hikmeti ve diğer sıfatları sonsuzdur. Yani Allah’ın  fiilen bunları yaratması, bunlar gibi milyonlarca  varlıkları daha yaratabileceğinin belgesidir.

İşte ilahî sıfatların bu sonsuzluğu hakikî bir sonsuzluk olup ezeliyetin olmazsa olmaz şartıdır.

Demek ki, Allah’ın sıfatlarının hakikî sonsuzlukları yaratılmış olan sınırlı varlıklara göre değil, sınırsız olan ezeliyetin, ebediyetin ve sermediyetin bir gereği olarak söz konusudur.

Bizim için izafî bir sonsuzluk ifade eden mevcut kâinatın varlığı, ilahî sıfatların hakîkî sonsuzluk boyutlarının göstergesidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sonsuzluk anlaşılabilir mi? 

Zat-ı İlahi, Lafza-i Celal, Şuunat, Sıfât, Esma ve Ef'al kavramlarını örneklerle açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun