Kafirler bir cin görseler, Kur'an'da geçtiği için iman ederler. Cinler insanları gördükleri halde neden kafir olanları var?

Tarih: 07.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Onları iman etmekten alıkoyan nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorularınızın mantık ölçüsünü açacak bazı soruları sormakla cevap vermeyi uygun görmekteyiz.

“Kâfirler bir cin görseler, Kur'an’da geçtiği için iman ederler” diyorsunuz. Peki kâfirler Kur’an’ın varlığını ortaya koyduğu ruh gerçeğini, hem bilimsel bazı verilerle hem de ruh çağırma seanslarında ruhun varlığını gördükleri hâlde, hangi materyalist bu sebeple Müslüman olmuştur?

“Cinler insanları gördükleri halde neden kâfir olanları var?” diyorsunuz... Peki, bazı insanlar da cinleri görmüşlerdir. Bunun pek çok vakaları vardır. Hatta bazı sahabiler (cinlerin bir kabilesi olan) şeytanları görmüşler, fakat yine diğer insanlar Müslüman olmamışlardır.

Sorudaki genel tema şudur: “Kur’an’da söz konusu edilen gaybî haberler açıkça görülürse kâfirler Müslüman olur…”

Bunun cevabını birkaç maddede özetleyebiliriz:

a. İmtihan gizlidir, akla yol gösterilir fakat aklın iradesi elinden alınırcasına, akla zorunlu istikamet gösterilmez. Bu tutum, akla hitap eden imtihanın âdil olmasının, olmazsa olmaz şartıdır.

b. Kur’an’ın birçok ayetinde “Eğer Allah dileseydi herkesi iman etmeye zorlardı... Gök yüzünde öyle bir alamet gösterirdi ki herkes ona boyun eğmek zorunda kalırdı...” manasına gelen ifadelere yer verilmiştir. Halbuki, eğer herkese cennet kapıları açılsaydı, o zaman imtihana gerek kalmazdı. Oysa Allah, iyilerle kötülerin, elmasla kömürün, altınla bakırın birbirinden ayrılması için imtihan ateşini alevlendirmiştir. Evet, cennet ucuz olmadığı gibi, cehennem de lüzumsuz değildir.

c. “Cinler insanları gördükleri halde neden kâfir olanları var?” sorusuna karşı şunları söyleye biliriz: Kur’an’da on beş asır önce gizli olan bir çok kozmik, jeolojik, sosyolojik, antropolojik gerçekler seslendirildiği ve çağımızda bilimsel olarak tasdik edildiği halde, neden insanların hepsi Müslüman olmuyor? Olmuyor; çünkü iman sadece bir konuya bağlı olarak ortaya çıkmaz. Binlerce hakikat ortada olduğu halde, gafletler, heva ve hevesler, vesveseler ve vehimlerle bunlar görmezlikten gelinebiliyor.

Bizans’ın Sasaniler ile birkaç yıl içerisinde savaşa gireceği ve onları yeneceğine dair Kur’an’ın verdiği gaybî haber ve bilgi, tarihi gerçeklerle tasdik edildiği halde, kâfirler buna bakarak imana gelmemişlerdir. Hz. Peygamber (asm)'in bir işaretiyle Ay’ın ikiye ayrılması mucizesi, Kamer suresinde ifade edildiği ve birçok sahih hadis rivayetlerinde yer aldığı bilinen bu olayı gözleriyle gören kâfirler “Bu bir sihirdir” diyerek imana gelmemişlerdir. 

ç. Bu açıklamalar gösteriyor ki, sadece bilgi yetmiyor; bir çok oryantalist Kur’an’ın verdiği bilgileri hayranlıkla gördüğü halde, yine de Müslüman olmamışlardır. Hz. Peygamber (asm)'in eşsiz ahlakî güzelliklerini, Allah’ın rızasından başka dünya adına bir şey istemediğini bizzat gördükleri halde yine de iman etmeyen bir çok müşrik Araplar söz konusuydu.

Bunlar gösteriyor ki, iman etmek için sadece bazı bilgilerin doğru olarak kabul edilmesi yetmiyor. İman, bilginin akıldan öteye geçip kalpte bir süzme halinde yerleştikten sonra söz konusu olan bir ilahî lütuf eseridir. Bu da kişinin özgür iradesini iman etmeye yönlendirmesinden sonra, Allah’ın onun kalbine attığı bir nur olarak tecelli eder. 

İlave bilgi için tıklayınız: 

Cinler meleklerden haber çaldıklarına göre, meleklerin varlığını biliyorlar ...

İnsanlar imani konularda nasıl aldanıyorlar?...

İnanmak veya İnanmamak Üzerine Bir Sohbet...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun