Kafire kafir demek vacip mi?

Tarih: 24.07.2021 - 16:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam-ı Azam'ın (r.h) "Kâfire kâfir demeyen kâfir olur." fetvasına binaen; kafir olduğu bilinen ve küfrüne delil olabilecek daha niceleri olan birine kafir demek şart mı, demeyen de mi kafir olur? iyan ortadayken, bu şahsın tekfir edilmesi vacip midir?
- İmam Ebu Hanife (rh.a)'a nisbet edilen (v. 150) "Fıkh'ul Ebsat" adlı risalede şöyle denilmektedir:

إِن قَالَ قَائِل لَا اعرف الْكَافِر كَافِرًا قَالَ هُوَ مثله
"Ben kafiri kafir olarak bilmem diyen kişi aynı onun gibidir (yani kafirdir)"
- Ebu'l Huseyn el-Malati el-Askalani eş-Şafii(rh.a) (v. 377) "et-Tenbih ve'r Redd" adlı eserinde şöyle demiştir:

جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر لأن الشاك في الكفر لا إيمان له لأنه لا يعرف كفرا من إيمان
"Kafir(in küfrü) hakkında şüphe edenin kafir olacağı hakkında bütün kıble ehli arasında bir ihtilaf yoktur. Çünkü küfür hakkında şüphe eden kişinin imanı yoktur, zira bu kimse imanı küfürden ayırt edemiyor, imanla küfrün farkını bilmiyor demektir.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Elindeki kesin delillere dayalı olarak bir kimsenin Müslüman olmadığı kanaatine varmak başkadır, bunu ilan etmek başkadır.

Naklettiğiniz ifadeler birincisi ile alakalıdır; yani kafiri kafir bilmekle ilgilidir. Bu bilgi ve kanaati yaymak, sakız gibi çiğnemek, fayda ve zarar hesabı yapmadan gevezelik yapmak ise caiz değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Fıkıhta, "Kafire kafir demeyen, kafirdir" diye bir kural var mıdır ...
Bir Müslümana, gayri müslime veya kafire, "kafir" diye hitap etmenin ...
Ehl-i kitab (Hrisityan-Yahudi)'ın yüzlerine karşı kafir denir mi ...
Bir kişinin kafir veya münafık olduğu zannında bulunmak kişiyi ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun