Ehl-i kitab (Hrisityan-Yahudi)'ın yüzlerine karşı kafir denir mi?

Tarih: 25.03.2015 - 10:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i Kitap kafir olsa da yüzlerine karşı kafir diye hitap etmek doğru değildir.

Gayri müslimlere kafir demek doğru değildir. Çünkü bu onlara eziyettir. Kör adama, hey kör denmediği gibi, gayr-i müslim'e de kafir denmez. Çünkü eziyettir. Eziyetten nehiy var. Dinimiz bunu yasaklamıştır. Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde;

"Kim zimmî olan birine eziyet ederse ben onun hasmı olurum." diye buyurmuştur. (el-Münâvî, Feyzü'l-Kadîr: 6:19, hadis no: 8270.) 

Kâfirin iki mânâsı vardır: Birisi ve en mütebadiri (ilk akla gelen mana) dinsiz ve münkir-i Sâni (Yaratıcıyı inkar) demektir. Şu mânâ ile Ehl-i kitaba ıtlak etmeye (mutlak kafir demeye) hakkımız yoktur. Çünkü onlar Allahı inkar etmiyorlar. Ateistler gibi küfr-ü mutlakta değiller.

İkincisi: Peygamberimizi ve İslâmiyeti münkir (inkar eden) demektir. Şu mânâ ile onlara ıtlak etmek hakkımızdır. Onlar dahi razıdırlar. Lâkin örfen evvelki mânânın tebâdüründen (ilk mana olarak akla gelmesinden), bir hakaret ifadesi ve eziyet olmuş olur.

Buna göre "Allahı inkar ediyor." manasında Hristiyan ve Yahudilere kafir denmez. Peygamberimizi ve islamı inkar ediyor, manasında kafir densede bunun yüzlerine karşı söylenmesi yanlıştır. Hem kafir denince onlara göre Allahı inkar ediyor manası anlaşıldığından, bu şekilde Ehl-i kitab'a kafir demek hakaret ve eziyet olur. O nedenle bunların yüzüne kafir denmez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ehl-i Kitaba; Yahudi ve Hıristiyanlara kafir demek doğru mudur? Ehl-i Kitapla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun