Kafir adil bir hükümdar mı yoksa Müslüman zalim bir hükümdar mı?

Tarih: 14.06.2021 - 17:55 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sosyal medyada birçok yerde geçen bu bilginin:
1. Kaynağı var mı?
2. Bu sözün manası doğru mu? Dinimize göre kafir adil bir yönetici, Müslüman zalim bir yöneticiden daha mı hayırlı?
- Moğol hükümdarı Hülagu, Seyyid İbn Tavus’a sormuş:
"Kafir adil bir hükümdar mı yoksa Müslüman zalim bir hükümdar mı?”
- ​İbn Tavus demiş:
"Kafir adil hükümdar daha iyidir. Çünkü onun küfrü kendine, adaleti halkadır. Müslüman zalim hükümdarın ise Müslümanlığı kendisine zulmü halkadır."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslümanların devlet başkanlarının hem Müslüman hem de güzel ahlak sahibi ve vazifesini ifaya ehliyetli (yetenekli, donanımlı) olması gerekir.

Zulüm günahtır, günah işleyen kimseye fasık denir. Başkan fasık olursa, mümkün olduğu takdirde onun görevden düşürülmesi gerekir.

Müslüman olmayan bir kimsenin adil olacağı düşüncesi veya varsayımı da tutarlı değildir; şeriatı uygulamayan bir kimse adil olamaz, kâfir de şeriatı uygulamaz.

Müslümanlar tercih imkan ve hürriyetine sahip oldukları sürece kafiri de fasık (zalim) Müslümanı da başkan seçmez, ona biat etmezler. Seçilirken Müslüman ve adil olan, sonradan bu niteliklerini kaybederse değiştirilir.

Soruda nakledilen metin mesela Abdurrahman Kevâkibî’nin eserlerinde geçiyor. Başka kaynaklarda da var. Ancak ictihad ve fetva yetkisine sahip İslam alimleri bu görüşe haklı olarak katılmıyorlar.

Bu görüşü beyan eden kişinin mazereti olarak şöyle bir yorum da yapılmıştır:

Hulagu zalim bir hükümdar idi, eğer "Kafir adil de olsa Müslümana tercih edilmez." deseydi hem onun hem de aynı görüşte olanların kanlarını dökecekti, mecburen ve zarureten böyle diyerek canlarını kurtarmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun