Kadını zinadan korumanın yolu nedir?

Tarih: 05.08.2022 - 16:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Erkeği zinadan korumanın yolu ikinci evlilik diyorlar. Peki, kadını zinadan korumanın yolu nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela “erkeği zinadan korumanın yolu ikinci evlilik olduğuna dair” ne ayet ne de hadislerde bir bilgiye rastlayamadık.

Bu uydurma işi, “kadınların da birden fazla kocalı olmasını” savunmaya yönelik bir hezeyandır.

Eşinin, bazı mazeretler sebebiyle kendisine gereken karşılığı veremeyen bazı erkekler için böyle ikinci bir evliliğin düşünülmesi istisnalar listesine giren bir husustur.

Nitekim hadis-i şeriflerde ikinci evlilik değil, genel olarak bir evlilik tavsiye edilmiştir:

“Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan daha çok korur ve iffeti de daha çok muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için bir kalkandır.” (Buhâri, Savm, 1, Nikah, 2 3; Müslim, Nikâh,1, 3)

Nisa suresindeki çok evlilik hikmetleri pek çoktur. Kaynaklarda ve bizim sitemizde önemli açıklamalar vardır. Ancak bu ayette de “zinadan korunmak için ikinci evlilik” diye bir şey söz konusu değildir. İşte birlikte bakalım:

"Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helal olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır." (Nisa, 4/3)

Ayette açıkça görülmektedir ki, birden fazla -iki, üç, nihayet dört- kadınla evlenme; mutlaka yapılması gerekli farz ve vacip kabilinden bir emir değil, bir müsaadedir. Ancak bu izin, kadınlar arasında tam bir adalet yapmaya bağlanmış, bir tek zevce ile yetinmenin, adalete en yakın ve en doğru yol olduğu belirtilmiş; adaleti yerine getiremeyeceğinden korkan kimsenin, tek kadınla yetinmesi emredilmiştir.

Ayrıca kadınların erkeklerle kıyaslanması asla doğru olmaz:

a. Kadınlarda fıtrî olarak bir haya perdesi vardır. Bu haya perdesi yırtılmadıkça, zina gibi çirkef işlere girmeleri söz konusu değildir. Erkeklerde bu koruyucu perde daha azdır.

b. Fuhuş işi, herkes için yasak bir fiil olmakla beraber, dışarıya aksettiğinde, en çok kadın yıpranmaktadır. Bu toplumsal tepki kadınları daha dikkatli olmaya zorlamaktadır.

c. Kadınlar genellikle anne olurlar. Çocuklarıyla meşguliyetleri, bu tür gayrimeşru işlere girmelerine engel teşkil etmektedir.

d. Gayrimeşru bir ilişkiden sonra, meydana gelen gebeliğin bir skandala dönüşmesi, sekiz-dokuz ay karnında taşıma külfeti ve doğduktan sonra da geçimini sağlama yükü ve bunun yanında hakiki babasının saklı kalması, hem sosyal, ekonomik realiteler bakımından, hem de psikolojik açıdan telafisi mümkün olmayan yaralar açar. Bu da kadını iffeti koruma noktasında, erkekten daha ileri bir konuma taşımaktadır. (İşi gizleme metotları çok yenidir ve istisnadır.)

e. Kadınlar genellikle kırk yaştan sonra, çocuk yapma aktivitesini kaybettiği gibi, o işle ilgili nefsanî arzuları da büyük çapta azalır veya kaybolur.

Bütün bunlar, kadınların erkeklerle kıyaslanamayacağını göstermektedir.

Yüce Yaratıcı tarafından yeryüzü halifesi olarak yaratılacak şu insan için fabrika olan anne rahmini her yönden koruma altına aldığı gibi, bekâret simgesiyle de ona ayrı bir önem vermesi, aklı başında olan insanlara çok şey anlatmaktadır.

Evliliğin en önemli sebebi insan neslinin üretimini gerçekleştirmektir. Diğer zevkler ise, eşlere bahşiş türünden verilen bir ücrettir. Buna göre, bir erkek -şartları tutarsa- çok evlilik yaparak bu gayeyi tahakkuk ettirebilir. Fakat taşıyıcı durumundaki kadın ise, böyle bir işe yeltenmesi halinde neslin ıslahına değil, ifsadına hizmet etmiş olur.

Yanlış anlaşılmasın, bununla, kadının arzularını göz ardı edip sırf erkeğin zevkini tatmin etmesine yol aramıyoruz. Veya evliliğe uygun olmadığı halde bir kadının vebaline girmesini savunmuyoruz. İslam hukukunda bir erkek veya kadının cinsel ilişkiye mani bir kusuru olması halinde hâkim tarafında nikahları fesih bile edilir. Fakat bu husus, yaşa fazla bağlı değildir. Yani yaş olayı, erkek ile kadın arasında aynı seviyede olumsuz etki yapmaz, diye düşünüyoruz.

Önemli bir hatırlatma:

Zinaya düşme tehlikesi olan bir kimsenin mutlaka ikinci evlilik yapması şart değildir. Zaten böyle bir kimse evlidir. Ayrıca zinadan korunmak için alınacak tek tedbir bu değildir. Bekârların zinaya düşme riski varsa ilk tedbir olarak evlenmeleri tavsiye edilmiş, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda başka birçok tedbir de gösterilmiştir. Bu açıdan evli olan bir kimsenin ikinci evlilik yapmadan alacağı tedbirler ve çareler de vardır.

İlave bilgiler için tıklayınız:

Evlenemeyen kişinin günaha girmemesi için ne tavsiye edersiniz? Cinsel baskıdan kurtulmanın yolları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun