Çok evlilikle ilgili Müslümanların savunmaları yetersizdir?

Tarih: 27.09.2015 - 00:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kuran’da Çok Eşlilik ve Müslüman Savunmalarına Cevaplar Önce bu konuyla ilgili Müslüman savunmasına bakalım; “Nisa Suresi 3. Ayette” izin verilen çok eşliliğe Müslüman savunması; Savaşlar olmuyor mu? Evet savaşlar oluyor, Erkekler savaşlarda ölüp gidiyor erkek sayısı azalırken, Toplumda kadın sayısı fazla hale geliyor, yani mecburiyetten çok kadınla evlilik yapmak gerekli olabiliyor. Bu zorla olan birşey değil kabul eden kadın olursa Allah izin veriyor, yoksa kocasız kalan kadınlar kötü yola düşebilir. Bu evlilikler yapılmazsa zina da artabilir. Allah bu günahın önüne geçmek için çok kadınla evlenmeyi helal kılmıştır. Şimdi bu savunmaları tek tek inceleyelim:
(1) Savaşlar olmuyor mu? Evet savaşlar oluyor, Erkekler savaşlarda ölüp gidiyor erkek sayısı azalırken, toplumda kadın sayısı fazla hale geliyor, yani mecburiyetten çok kadınla evlilik yapmak gerekli olabiliyor.
CEVAP: Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapıldı. Bu sayımda erkeklerin oranının kadınlara göre çok daha düşük olmasını bekleriz değil mi? Çünkü ülkemiz 1911-1922 arasında 11 yıl boyunca kesintisiz savaş dönemi yaşanmıştır.
GERÇEK: 1927 Nüfus sayımı sonuçlarına göre erkeklerin nüfustaki oranı %48,1 dir. Biz yıllarca o savaş senin bu savaş benim dört bir cephede savaşmadık mı? Sadece Çanakkale’de yüzbinlerce Erkek can vermedi mi? Demek ki savaşta erkeklerin nüfus olarak büyük oranda azaldığı iddası gerçek dışı, onca yıl süren savaş nüfus dengesinde sadece %2 lik bir değişime neden olmuş, heralde bu erkeklerin harem kurması için mantıklı bir gerekçe olamaz, kaldı ki geçmiş dönem savaşları daha da az nüfus kayıplarına yol açıyordu. Ayrıca bu mantığın Kuran’da dayanağını da yoktur. Kuranda çok kadınla evlenmenin tek şartı haksızlık etmemek, kadınların arasında adil davranmaktır. Başkaca şartı yoktur. Bir erkek maddi gücü ve zürriyeti yerindeyse Kuran’ın hükümlerine göre istediği kadar kadını alır. Cariyeleri de hesaba katarsak isterse kendine harem bile kurabilir.
(2) Çok kadınla evlilik zorla olan birşey değil, kabul eden kadın olursa Allah izin veriyor.
CEVAP: Erkeğin birden fazla Kadınla evlenmek için eşlerinin rızasını alması gerekmemektedir. Eğer kadın erkeğini başka kadınlarla paylaşmak istemezse, kocasına ittaat etmemiş yani baş kaldırmış olur. Erkeklere her türlü hakkı tanıyan yani kadını erkeğe itaate zorlayan, itaat etmezse de dayağı yasallaştıran bir dinde kadının haklarından bahsedilemez. Baba kızına, koca eşine baskı yapar, bu baskıyla kadın istemediği adamla evlendirilir, üstüne kuma gelmesini de razı olur.
(3) Bu evlilikler yapılmazsa zina da artabilir. Allah bu günahın önüne geçmek için çok kadınla evlenmeyi helal kılmıştır.
CEVAP: Kocasız kalan kadınlar erkek diye sokağa mı dökülüyor? Bu düşünce kadına yapılmış en ağır hakarettir. Asıl çok eşlilik zinadır, Kadın’ın 4 erkekle evlenmesini doğru olur mu? Hayır Bunu nasıl insanın miden kaldırmazsa çok kadını almayı da midesi kaldırmamalı, bu ahlaksızlıktır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meseleyi, soruda yer alan maddelere göre açıklamaya çalışacağız:

1) Dünyadaki savaşlar yalnız Birinci Dünya Savaşı olmadığı gibi, savaştan sonra erkeklerin kadınlara göre azalma oranı da hep % 2 değildir.

Ayrıca, soruda da yer aldığı gibi, erkeklerin nüfusunun % 48 civarında olması da kadınların nüfusunun erkeklerden daha fazla olduğunu göstermektedir.

Bununla beraber, savaşlarda ölenlerin genellikle erkekler olduğuna göre, onların nüfuslarının azalması -aklen- zorunludur.

- Türkiye İstatistik Kurumu, (TUİK) 31 Aralık 2008 itibarıyla nüfus sayım sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 71 milyon 517 bin 100 kişi olarak belirlendi. Nüfusun 35.901.154’ünü erkek, 35.615.946’sını ise kadınlar oluşturuyor. Yani erkek sayısı kadınlardan yaklaşık 300 bin daha fazladır.

2) “İslam’da ikinci bir kadınla evlenmek için ilk eşinin izni gerekir.” şeklinde bir kural yoktur. Bunu bazı Müslümanlardan da duymuş olabiliriz. Fakat kaynaklarda böyle bir kural yoktur. Olmayan bir kuralı varmış gibi ortaya koymak, sonra da onu eleştirmek ve olmadığını savunmak bir cehaletin eseridir.

3) “Bu evlilikler yapılmazsa zina da artabilir. Allah bu günahın önüne geçmek için çok kadınla evlenmeyi helal kılmıştır.” şeklindeki argümana hiçbir İslamî kaynakta rastlayamadık. Onun için bu da bilerek veya bilmeyerek İslam’a yapılan bir iftiradır.

- Bununla beraber, cinsel ilişki erkek-kadın bütün insanların yaratılışında var olan güçlü bir dürtüdür. Bu dürtüyü meşru dairede tatmin edemeyenlerin gayrimeşru yollardan tatmin etmeleri kaçınılmazdır. Bu dürtüyü cehennem korkusu bile frenleyemiyor...

- Soruda geçen konulara dikkat çektikten sonra, İslam’da çok evlilik konusuna ışık tutacak bazı noktalara değinmekte fayda vardır:

a) Evvelâ şunu ifâde etmek gerekir: Çok evliliği, İslâm başlatmamıştır, sınırsız sayıda kadınla evliliği benimsemiş bir düzeni belli sınırlamalara tâbî tutmuştur.

b) Dört kadınla evlenebilmek bütün müminler için bir "emir" değil, bazı durumlarda tanınmış bir hak ve "izin"dir (ruhsat).

c) Birden fazla (dörde kadar) evlenen erkeklere de eşleri arasında "adâleti temin etme" vazifesi yüklenmiştir. Aksi halde Allah'ın azabıyla ikaz edilmiştir. Âyet-i kerîmede şöyle buyurulmuştur:

"Yetim kızlar hakkında adâleti sağlamaktan korkarsanız uygun gördüğünüz diğer kadınlardan iki, üç ve dörder olmak üzere nikah ediniz. Bunlar arasında adaleti sağlayamayacak olursanız o zaman bir kadın veyahut sahip olduğunuz bir cariye ile iktifa ediniz. Bu şekilde adaletten sapmamağa daha yakın olursunuz." (Nisa, 4/3)

- Peygamber Efendimiz (asm) de şöyle buyurmuşlardır:

"Bir erkeğin nikahında iki kadın bulunur da aralarında adalet gözetmezse, kıyâmet gününde bir tarafı felçli olarak diriltilir." (İbn-i Mâce, Nikah, 47)

d)  Savaş ve benzeri, erkeklerin toplu bir şekilde yok edildiği hallerde, bakıma muhtaç ve ortada kalmış kadınların şahısları ve toplum adına ne gibi zorluklar ve zararlarla karşılaşabileceği ortadadır. Geçimini bir şekilde temin etmesi gereken kadın hangi kapıya, ne yüzle müracaat edecek ve nelerle karşılaşabilecektir?!.

Bunun tarihteki en güzel misali, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da yaşanmıştır. Erkek başına beş-altı kadın düşüyordu. Ve bu sebeple Alman yetkilileri çok evliliği açıkça savunmaya başladılar.

e) Evliliğin asıl gayesi insan neslinin üretilmesidir. Neslin çoğalma yolu olan evlilik, birden çok kadınla olduğu takdirde bu nüfus çoğalması daha da fazla olur.

İnsanlık tarihi İslam’dan çok öncesinden bu gibi sebeplerden ötürü çok evliliği benimsemişlerdir.

Nitekim, Eski İran, Çin ve Brahmanlar hukukunda, Babil'de Hammurabi kanunlarında birden çok kadınla evlilik kabul edilmişti. Roma hukukunda istifraş yani evli olmaksızın birlikte yaşamak mevcuttu. (Mahmut Es'ad, Tarih-i İlm-i Hukuk, İstanbul 1331/1912, s. 75, 97, 139, 141, 149, 165, 173, 175)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun