Kadın adet döneminde eşiyle nasıl ilgilenecek?

Tarih: 24.10.2016 - 00:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buhari'nin el-Eedebü'l-müfred eserinde, kadının hastayken eşiyle nasıl ilgileneceğini söylemiş.
- Bu rivayet hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili rivayet şöyledir:

Umare'ye halası anlattığına göre, halası müminlerin annesi Aişe (Radiyallahü anha)'ya sorup, şöyle dedi:

“Biz hanımlardan birimizin kocası, hanımına yaklaşmak istiyor, fakat hanımı ya öfkesinden veya neşeli olmamasından ona engel oluyor, nefsini teslim etmiyor. Bize bunda bir günah var mı?”

Hazreti  Âişe:

“Evet, kocanın senin üzerinde haklarından biri şudur ki, bir hayvan semeri üzerinde olsan bile, ona engel olmamalısın.” dedi.

Yine şöyle anlatmıştır:

“Hazreti Aişe'ye sordum. Birimiz âdet / hayız görüyor. Kendisi ile koca­sının yalnız bir yatağı var yahut örtünecek bir örtüsü var. Bu hanım nasıl yapar?”

Hazreti Aişe dedi ki:

“O hanım üzerine izarını bağlasın (belden aşağı giyilen elbisesi­ni takınsın). Sonra kocası ile yatsın, uyusun. İzar üstünde kocanın hakkı vardır. Bununla beraber Peygamber (aleyhissalatü vessela)'in ne yap­tığını sana ben anlatacağım:

Hazreti Peygamberin bana geliş gecesinin birinde idi. Arpadan bir miktar un öğütmüştüm de ona bir çörek yaptım.

Peygamber (aleyhissalatü vesselam) eve gi­rip kapıyı kapadı ve mescide girdi. Hz. Peygamber uyuyacağı zaman, ka­pıyı kilitler, su kabının ağzını bağlar, bardakları tersine çevirir ve lâm­bayı söndürürdü.

Dönmesini bekledim ki, kendisine hazırladığım çö­reği yedireyim. Fakat dönmedi. Ne zaman ki, uyku beni bastırdı ve soğuk da onu üşüttü, bana geldi ve beni uyandırdı. Sonra bana:

“Beni ısıt, beni ısıt.” dedi.
Ben de ona dedim ki:
“Ben âdet görüyorum.”
Bunun üzerine:
“O halde uyluklarından aç.” dedi.

Ben de uyluklarımdan ona bir kısım açtım. Başını ve yanağını oy­luğuma koydu, ısınıp uyuyuncaya kadar böyle durduk.

Bir de komşumuzun evde beslenen (alış­kın) koyunu baş verip içeri girdi. Sonra çöreğe doğru yöneldi de onu aldı. Sonra çörekle geri döndü.”

Hazreti  Aişe dedi ki: “Ben, ondan harekete başladım. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) uyandı. Ben de kapıya kadar koyuna koştum. Peygamber (aleyhissalatü vesselam) şöyle buyurdu:

“Çöreğinden yetiştiğin kısmı al ve komşuna, koyunundan sebep eziyet etme, (komşuna hoşlanmayacağı bir şey söyleme).” (Buhari, el-Edebü’l-müfred, 52)

Bu hadîs-i şeriften elde edilen hükümler:

1. İster öfke ve kızgınlık sebebi ile olsun, ister sebepsiz olsun, kadının kocasına engel olmaya hakkı yoktur. Kocanın karısı üzerinde olan haklarından biri de budur.

2. Âded görme halinde olan kadına, kocası göbekle diz kapakları arasındaki kısım dışında yaklaşabilir.

Bazı alimlere göre bu durum daha geniş tutulmuştur. Burada aktardığımız hadis, ikinci manaya işaret etmektedir.

Bu vesileyle şu bilgileri de vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz:

Bütün fakihler, ilgili ayete dayanarak (Bakara, 2/222) hayızlı kadınla cinsî münasebette bulunmanın haram olduğu hususunda görüş birliğine varmışlardır. Cinsî münasebete varmayan davranışlarla ilgili konularda ise görüş ayrılığı vardır:

Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre âdet gören kadının göbeği ile diz kapağı arasına çıplak şekilde temas, Malikîler’e göre ise arada örtü bulunsa bile, vücudun bu kısmından cinsî amaçla faydalanılması caiz görülmemiştir.

Hanbelî ve Zahirî mezheplerinde cinsel organa dokunmamak kaydıyla, her türlü davranış helal sayılmıştır.

Bu konuda getirilen sınırlamaların, haram bir fiil sayılan cinsel birleşmeye götürecek davranışlardan sakındırma amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

3. Koyun gibi eti yenen hayvanların artığını yemekte bir sakınca yoktur, artıkları helaldir.

4. Komşudan bir zarar çekilse dahi, onu incitmemek ve ona eziyet etmemek lazımdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hayızlı kadın ile cinsel ilişkinin sınırları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun