İslam aleminin her yerinde niçin şaşaalı türbeler yapılmıştır?

Tarih: 23.10.2015 - 01:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sevap olmadığı hatta mekruh ya da haram olduğu halde İslam aleminin her yerinde niçin şaşaalı türbeler yapılmıştır?
- Hatta tarihçilerimiz bu türbelerde, mezar taşlarında büyük sanat eserleri var diye gurur duymaktadır. Peygamberimizin de çok gösterişli kubbesi var.
- Türbe, mescid, bina vb. yasaklayan bunca sahih hadis ve alimlerimizin fetvası varken peygamberimizin asm. ve diğer gösterişli mezar ve türbelerin yıkılması ve buraları ziyaret edip namaz kılmanın yasak olması gerekmez mi?
- Tarikat ehli sünni hocalarımız bunu yasaklamak yerine niye tavsiye ediyor ki?
- Sanat eserleri olduğu için yıkılamaz diyenler var ama dinen uygun olmayan bir şey sanat diye devam ettirilebilir mi? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Türbelere gitmekte bir sakınca yoktur. Türbedeki salih olarak bilinen bazı zatları vesile kılarak Allah’a yalvarmak da caizdir.

Ancak, eğer bir kimse -Allah’tan başka kimsenin yapamayacağı bir işi- doğrudan ölüden isterse bu bir nevi şirk olur.

Bununla beraber halk arasında “meded, imdad, himmet et” gibi ifadeleri de mutlak bir şirk ifadesi olarak görmek doğru değildir. Çünkü bu gibi ifadeler de bir vesilelik manasında kullanılırsa, bunda bir sakınca yoktur.

- Denilebilir ki, şu anda ve eskiden beri gelen gelenekteki  mezarların, türbelerin yapılışı sünnete aykırıdır. Fakat bunu çok büyük bir günah olarak da algılamamak gerekir. Bu konuda bazıları ifrat ediyor, bazı Vehhabiler de tefrit ediyor.

- Şunu tekrar edelim ki, bazı alimler -mezarlarla ilgili olarak- türbe ve benzeri şekillendirmelerin caiz olduğunu söylemişlerdir.

Fakat biz diyoruz ki, Müslüman mezarı, sade, tabii ve mütevazı; mezar yapımında kullanılan malzeme de basit ve ucuz olmalıdır.

Müslüman mezarlığı, ihtişam, debdebe ve tantanadan uzak, sadeliği, tabiiliği ve intizamı ile örnek olmalı. Camide bütün imtiyazlarından sıyrılarak Allah'ın huzurunda aynı safta duran müminlerin, mezarları da görünüş itibariyle birbirine eşit olmalıdır. Mezar yapımında bu eşitliği bozan şeylere yer verilmemelidir.

- Ancak Hz. Peygamber (asm)'in türbesini -şahsen- gündeme getirilmesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun