Irkçılığa çağıran, ırkçılık için savaşan, ırkçılık uğruna ölen bizden değildir ne demek?

Tarih: 31.10.2017 - 03:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir." (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850; Ebû Dâvud, Edeb 121; İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3948; Nesâî, Tahrim 27, 28)
- Bu hadiste geçen özelliklere sahip bir Müslüman, dinden çıkar mı, kafir olur mu?
- Nasıl anlamlıyız bu hadisi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Irkçılığın haram olduğunda şüphe yoktur.

Irkçılığın kötülüğünü Bediüzzaman Hazretlerinden dinleyelim:

“Hey efendiler! Eski Said ve Yeni Said'in yazdıkları meydanda. Şahid gösteriyorum ki: Ben َاْلاِسْلاَمِيَّةُ جَبَّتِ الْعَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ (İslamiyet, İslam öncesi var olan cahiliye dönemindeki asabiyeti / ırkçılığı yasaklamış ortadan kaldırmıştır) ferman-ı kat'îsiyle, eski zamandan beri menfî milliyet ve unsuriyet-perverliğe, Avrupa'nın bir nevi firenk illeti olduğundan, bir zehr-i katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa, o firenk illetini İslâm içine atmış; tâ tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O firenk illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı, talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar.” (bk. Mektubat, s. 63-64)

Bununla beraber, ehl-i sünnet alimlerine göre, büyük günah işlemek de küfür değildir. Bir adam öldürmek bile küfür sayılmaz.

O halde bu hadiste -özet olarak- yer alan “Irkçılık yapan bizden değildir.” manasındaki ifadeden ne anlamalıyız?

Değişik konularla ilgili hadislerde yer alan “Leyse minna = Bizden değildir” ifadesi, küfrü göstermiyor. Çünkü bu ifade: “O bizim gibi mümin değildir.” manasına gelmez. Bilakis, “O bizim bu konuda takip ettiğimiz çizgide değil, çizgimizden ayrılmıştır.” anlamına gelir.

- Başka bir hadiste “Bizi aldatan bizden değildir.” manasındaki ifadeye yer verilmiştir. Çürük mal satan, normal piyasadan daha fazla satan kimse de bu hadisin tehdidine maruzdur. Fakat, bu hiçbir zaman küfür anlamına gelmez. Bunun anlamı: “Bizi aldatan kimse, bu konuda biz müminlerin yolundan ayrılmış” demektir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 13/24)

- Diğer bir hadiste Peygamberimiz (asm): “Kur’an’ı teganniyle / güzel sesle okumayan bizden değildir.” (İbn Hacer,  9/68) buyurmuştur. Yani; biz Müslümanlar Kur’an’ı güzel sesle, uygun makamla okuruz. Böyle yapmayan bu konudaki çizgimizi ter ketmiş olur.

Bu teganni manasını “istiğna” manasında gören alimler de vardır. Buna göre ilgili hadisin anlamı: “Kim ki Kur'an’ın meşguliyeti, kendisini dünyaya düşkünlük göstermekten alıkoymuyorsa, o bizden değildir.” (İbn Hacer, 9/70) şeklindedir. Bunun da “böyle bir kişi kâfir olur” manasına gelmediği, gelemeyeceği açıktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun