İnsanlara bu hayatın bir test olduğunu nasıl ispatlarız? Dünya hayatının bir sınav olduğuna deliller nelerdir?

Tarih: 14.07.2012 - 00:49 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öğretmen, öğrencilerin aklını karıştırmak için:

- Çocuklar, demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş? Çocuklardan biri, soruya karşılık vermiş:

- Öğretmenim, demiş. Şüphesiz ki siz bizim sınıf geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize birer 10 vermeyip imtihan ediyorsunuz?..

Dünya hayatının insanlar için bir imtihan olduğunu ayetlerin ifadelerinden anlıyoruz. Aşağıdaki bazı ayetlerin mealleri misal olarak verilmiştir.

-  “Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele!”(Bakara, 2/155)

- “Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin hoşuna giden şeyler insanlara (imtihan gereği) süslü-cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise, Allah’ın katındadır.”(Âl-i İmran, 3/14).

- “Bir topluluk, diğer bir topluluktan sayıca, nüfuzca veya malca daha çok olduğu için,  yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla (karşı tarafa verdiğiniz sözlerinizle  veya nüfuz ve servet çokluğu ile) imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır.”(Nahl, 16/92)

- “Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğunun cezasını çekmeyeceği, çocuğun da babasının cezasını çekmeyeceği (hiç kimse, kimsenin borcunu ödemeyeceği) günden çekinin. Allâh'ın va'di gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı (şeytân) da sizi Allah hakkında (Onun) yumuşak davranmasına, mühlet vermesine güvendirerek) aldatmasın.”(Lokman, 31/33).  

- “Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvâyı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır.”(Hucurat, 49/3)

- “Hakimiyet elinde bulunan o yüce Allah mukaddestir, hayrı ve bereketi sınırsızdır ve O her şeye kadirdir. Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur/üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.”(Mülk, 67/1-2).

- “Dehrin akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı. Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık.”(İnsan, 76/1-2).

- “Senden önce hiçbir insana dünyada, ebedî hayat nasib etmedik. Sanki sen ölsen, onlar ebedî mi kalacaklar! Her can ölümü tadacaktır. Biz, sizi sınamak için gâh şerle, gâh hayırla imtihan ederiz. Sonunda Bizim huzurumuza getirileceksiniz.”(Enbiya, 21/34-35).

İlave bilgi için tıklayınız:

İmtihan sırrı ne demektir?

Cennete girmek için acı çekmek mi lazım, acı çekmeden cennete girmenin hiçbir yolu yok mudur?

İnsana, yaratılmayı ve imtihan olmayı isteyip istemediği sorulur mu?

Dünya Ticaretinin Ahiret Boyutu

Dünya hayatı sıkıntısız olabilir mi?

Cenâb-ı Hak bu âlemi kendisini tanıtmak için yarattığına göre, bu dünya hayatında hiç hastalık ve musibet olmasaydı, Allah'ı tanımamız yine gerçekleşmez miydi? O halde, böyle bir takdirin hikmeti nedir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun