İnsanlar dine niye bu kadar lakayt?

Tarih: 01.08.2020 - 23:42 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların dine ve Allah’ın emirlerine karşı lakayt kalmaları, yeterince ve doğru bir şekilde Allah’a ve diğer iman esaslarına iman etmemeleri sebebiyledir.

Kuru kuru ve altı boş bir “İman ediyorum!” sözü birçok tefekkürsüz günümüz insanını, onlar şeytanın aldatması ile kendilerini cennetlik görseler de, ebedi helake sürükleyebilmektedir.

Ne yazık ki toplum ve ailelerin bu konularda doğru ve yeterli bilgiye sahip olup çocuklarını yönlendirememeleri, gençlerin ve hatta yetişkinlerin cazip gibi görünen ama aldatıcı dünya hayatına meyletmelerini ve gaflet içinde tefekkürsüzleşerek tanımadıkları şeytan ve nefislerinin hiç farkında olmadan oyuncağı olduklarını üzülerek müşahede etmekteyiz.

Tefekkür olmayıp, nefis ve şeytana da tabi olunca şair Nâbî’nin de dediği gibi;

Halvâ-yı fenâ zehr ile âlûdedir ammâ
Çekmek eli güç gizlice lezzet var içinde

Yani, geçici dünya hayatındaki lezzetlerin zehirli olduğunu herkes bilir ama şekerle kaplanmış zehir olduğundan eli çekmek kolay değildir.

Demek ki, nefsini Kuran ve Sünnet ile terbiye etmeyen, şeytana da böylece bilmeden teslim olmuş kişi, velev ki mümin olsa, geçici dünya hayatındaki lezzetlerin zehirli olduğunu bilir ama şekerle kaplanmış olduklarından bunlardan el çekemez.

Oysa dünya hayatının aldatıcı olduğunu ve buna aldanılmaması gerektiğini, yaratılmış olan her şeyin bizim için en birinci vazifesinin Allah’ı tanımamıza ve dolayısıyla O’na layıkıyla kulluk yapmamıza vesile olduğundan bir an olsun gaflet etmememiz gerektiğini Kuran birçok ayetinde bize ders vermektedir.

Lakaytlığın üstesinden gelmek için de, imandan sonra olmazsa olmaz ilk iş beş vakit farz namazı eksiksiz ve vaktinde ifa etmektir.

İhlasla bu yapıldıktan sonra gerisi adeta çorap söküğü gibi gelecektir. Namaz eksik olursa ne söyleseniz ne yapsanız fayda etmeyebilir.

Onun için Kuran ve hadisler baştan aşağı namazı “Olmazsa olmaz!” olarak emretmektedir.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) “Namaz dinin direğidir!” buyurmuştur.

Mübarek ruhlarını sahibine teslim ederken de son sözleri “Namaz, namaz, namaz…” olmuştur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gaflet nedir ve ondan nasıl kurtulabiliriz?

Gafletin zararları ve faydaları nelerdir?

Bizi gaflete iten nedenler nelerdir; bunlardan nasıl kurtuluruz ...

İnsanın Gafleti

Gaflet 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun