İmamın cemaatın önünde olması şartıyla, Kâbe'de kılınan namazdaki durum birbirine zıt değil midir?

Tarih: 11.05.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her kâidenin istisnası olur da bunun istisnası olmaz mı? Harem-i Şerifte Beytullahın etrafını doldurmuş olan müminler Kâbe'ye yönelerek bulundukları cihetlerden namaza durur, imama uyabilirler. Ancak, imamın yerini aldığı cihette bulunan cemaat, Beytullaha imamdan fazla yaklaşamaz. Yâni imamı geçip de namaza duramaz. Demek ki, burada da kısmen imamı geçmeme şartı vardır. Lâkin bu şart, Kâbe'nin her tarafına şâmil olmaz.

Bu sebepledir ki, Beytullahı tavâf edenler namaza dururken imama bakarlar, şayet imamın yanında iseler geçmeyip gerisine durmaya gayret ederler. Kâbe'ye imamdan fazla yaklaşmaktan çekinirler. Zira imamla Kâbe arasında cemaat bulunmaması lâzım gelir.

Halebî ve diğer fıkıh kitaplarında bilgi vardır.

Halebî'de Kâbe'nin içinde farz olsun nâfile olsun namaz kılmanın câiz olduğu kaydedilmektedir. Burada cihet şartı yoktur. Bilinen tarafa durularak kılınabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun